วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหนื่อยแน่

วงสัมมนาผู้บริหารส่วนข้าราชการระดับสูงที่ “นายกฯตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเป็นประธานวันก่อน บอกปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

เกิดวาระจรช่วงพักเบรก เมื่อนายกฯสั่งการ “ดร.วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ ช่วยนำคำปรารภมาแจ้งส่งสัญญาณยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่ 1 คาดจะประกาศใช้ได้กลางปีนี้ และแผนปฏิรูปประเทศ ที่จะประกาศใช้เดือน เม.ย.

ให้ไปทำความเข้าใจกันซะ เพราะทั้ง 2 เรื่องถือเป็นธงชัยใหญ่ของประเทศ

ทำเรื่องของบฯ ขอเพิ่มอัตรากำลัง ตั้งกอง สำนักงานใหม่ ถ้าไม่สนองยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่อนุญาต แต่ละกระทรวงต้องส่งการบ้านแผนการปฏิรูปมาอย่างน้อย 1 เรื่อง

ที่สำคัญข้าราชการระดับสูงทุกระดับต้องเข้าอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.

ก่อนทิ้งท้ายฟังดูเหมือนให้กำลังใจ บอกเป็นข้าราชการยุคนี้ต้องลำบากเหลือแสน จากนี้จะมีการประเมินผลงานอย่างเข้มข้น

ส่งสัญญาณใหญ่ขนาดนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงให้รู้ไป!!!

สุพิศ สุจินตะกูล

วงสัมมนาผู้บริหารส่วนข้าราชการระดับสูงที่ “นายกฯตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเป็นประธานวันก่อน บอกปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง 23 ม.ค. 2561 23:45 24 ม.ค. 2561 01:10 ไทยรัฐ