วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' ย้ำ สนช.ห้ามเบี้ยวหารือ 2 ก.ม.ลูก ส.ส.-ส.ว.สัปดาห์นี้

"พรเพชร" ย้ำ สนช.ห้ามเบี้ยวหารือ 2 ก.ม.ลูก "หมอเจตน์" ยืนกรานความจำเป็นขยายเวลาบังคับใช้ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.90 วัน ห่วงพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร-เตรียมระบบไพรมารีโหวตไม่ทัน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงผลการประชุมวิป สนช.ว่า ในวันที่ 25 ม.ค.จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และวันที่ 26 ม.ค.จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ใน วาระ 2-3 ซึ่ง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ย้ำต่อสมาชิก สนช.ว่า การประชุม สนช.ในสัปดาห์นี้ มีความสำคัญมาก ขอให้มาร่วมประชุมให้มากที่สุด ใครที่ติดภารกิจประชุมหรือดูงานต่างประเทศ ขอให้เลื่อนกำหนดไปก่อน ยืนยันว่าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ รัฐบาลไม่มีการส่งซิกอะไรมา โดยในส่วนของร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ยังมีประเด็นเห็นต่างค่อนข้างมากหลายประเด็น ระหว่างเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อย

นพ.เจตน์ กล่าวต่อว่า ตนจะเข้าอภิปรายในมาตรา 2 เรื่องการให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นจาก 90 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเห็นด้วยกับการขยายเวลา 90 วัน เนื่องจากมีความจำเป็น เพราะการประชุมใหญ่พรรคการเมืองจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 57/2557เรื่องการห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน ซึ่งการประชุมพรรคเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าประชุมพรรคไม่ได้ จะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนระบบไพรมารีโหวต การส่งผู้สมัคร การได้รับเงินทุนสนับสนุนพรรคการเมืองได้ ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ใช้เวลาดำเนินการมาก อาทิ ระบบไพรมารีโหวตใช้เวลา 30 วัน การให้ผู้สมัคร ส.ส.สังกัดพรรคใช้เวลา 90 วัน ยังไม่รวมขั้นตอนการประกาศยกเลิกคำสั่ง คสช.ต่างๆ และการประชุมพรรค ดังนั้นมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถเตรียมตัวได้ทัน

"พรเพชร" ย้ำ สนช.ห้ามเบี้ยวหารือ 2 ก.ม.ลูก "หมอเจตน์" ยืนกรานความจำเป็นขยายเวลาบังคับใช้ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. 90 วัน ห่วงพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร-เตรียมระบบไพรมารีโหวตไม่ทัน 23 ม.ค. 2561 17:11 23 ม.ค. 2561 18:07 ไทยรัฐ