วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (6)

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (6)

โดย สะ-เล-เต
24 ม.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

มาว่ากันต่อเรื่องร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ที่อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น...ยกร่างมามีเป้าหมายจะยกระดับรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม

ด้วยฝันจะเอาอย่างมาเลเซีย...แต่ไปๆมาๆกฎหมายใหม่แทบไม่มีอะไรใหม่

เรื่องราวที่เขียนมาหลายตอน ชี้ให้เห็นไปบ้างแล้ว มาเลเซียมีระบบช่วยเหลือเกษตรกรแบบไหน มีการอุดหนุนบริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่ชาวสวนปาล์มต้นน้ำไปจนถึงอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีอย่างไร มีหน่วยงานศึกษาวิจัยพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรอบด้านครบวงจร ออกกฎหมายควบคุมบังคับก็ยังมี

และได้ตั้งปุจฉาไว้ว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่มาเลเซียลงทุนไปทั้งระบบ...เอาเงินจากไหน

ปีปีหนึ่งรัฐบาลมาเลเซียใช้เงินลงทุนไปกับปาล์มน้ำมันทั้งระบบ 5 หมื่นล้านบาท...เพราะแผนพัฒนา 10 ปี (2554–2563) มาเลเซียตั้งงบไว้ทั้งหมด 5 แสนล้านบาท

เงินก้อนนี้ส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณรัฐบาล...อีกส่วนมาจากเงินเซส (CESS) เงินค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากโรงหีบปาล์มน้ำมันดิบ เรียกเก็บในอัตรา 0-30 ริงกิต (0-240 บาท) ต่อน้ำมันปาล์มดิบ 1 ตัน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก...ถ้าราคาต่ำกว่าตันละ 1,500 ริงกิต ไม่เรียกเก็บ แต่ถ้ามีราคาในตลาดโลกขึ้นไปถึงตันละ 1,500-1,600 ริงกิต จะเก็บ 2 ริงกิต และอัตราจะขยับขึ้นเป็นขั้นบันไดไปเรื่อย ขั้นละ 2 ริงกิตต่อตัน จนไปถึงราคาตันละ 2,900-3,000 ริงกิต จะเรียกเก็บ 30 ริงกิต

แต่ปัจจุบันจะเรียกเก็บในอัตรา 14–16 ริงกิต หรือเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 115 บาท...ปีที่แล้วได้เงินเซสมาเล็กน้อยแค่ 2,500 ล้านบาท

ส่วนกฎหมายที่ร่างกันออกมาเดิมทีมีการจะเรียกเก็บเงินเซสเหมือนกัน แต่ไปๆมาๆกลับหายไป...กองทุนปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน เลยมีรายได้มาวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบ ด้วยเงินประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1,000 ล้าน, เงินอุดหนุนงบประมาณประจำปี, เงินบริจาค

เทียบกับมาเลเซียแล้ว...ปาล์มน้ำมันคงฝันไกลได้แค่เป็นวัตถุดิบทอดไข่เจียว.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้