วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จะ 80 ล้านหรือ 80 บาทก็สินสอด! เพจกฎหมายชี้ความสมบูรณ์อยู่ที่ทะเบียนสมรส

เพจกฎหมายให้ความรู้ “สินสอด” เป็นเงินที่ฝ่ายชายมอบให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนให้ลูกสาวมาแต่งงาน จะ 80 ล้าน หรือ 80 บาทก็คือสินสอด ชี้ ความสมบูรณ์อยู่ที่การจดทะเบียนสมรส

เพจเฟซบุ๊ก Drama Lawyer โพสต์ให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีเงินสิดสอด อธิบายไว้ว่า สินสอดเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนที่ให้ลูกสาวมาแต่งงานกับตัวเอง จะเท่าไหร่ก็ได้กฎหมายไม่ได้บังคับ จะไม่ให้เลยก็ได้ถ้าคุยกันได้ จะ 80 ล้าน หรือ 80 บาท หรือ 8 บาท ก็เป็นสินสอดได้เหมือนกัน เพราะตามกฎหมายถือความสมบูรณ์ของการแต่งงานอยู่ที่การจดทะเบียนสมรสเป็นสำคัญ

ตามมาตรา 1437 วรรคสาม “สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้”

เพจกฎหมายให้ความรู้ “สินสอด” เป็นเงินที่ฝ่ายชายมอบให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนให้ลูกสาวมาแต่งงาน จะ 80 ล้าน หรือ 80 บาทก็คือสินสอด ชี้ ความสมบูรณ์อยู่ที่การจดทะเบียนสมรส 23 ม.ค. 2561 13:11 23 ม.ค. 2561 15:18 ไทยรัฐ