วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มปอดคนเมือง เปิดป่าชายเลนกลางเมืองระยอง รองรับอีอีซี

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เพิ่มปอดคนเมือง เปิดตัวป่าชายเลนกลางเมืองระยอง เป็นแหล่งพักผ่อน-เรียนรู้ ใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ-สังคม รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บิ๊กเต่า เป็นประธานเปิด ตั้งเป้าผุดป่าในเมืองทั่วประเทศ 2.4 แสนไร่...

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดดำเนิน “โครงการป่าในเมือง” โดยนำพื้นที่ในความรับผิดชอบซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เคียงมาดำเนินการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าหรือพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น การประกอบกิจกรรมออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ โดยมีการนำร่องเปิดโครงการที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์ เป็นแห่งแรกเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา

ขณะที่ในปี 2561 จะเริ่มต้นจากการเปิดตัว “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของปี โดยตั้งเป้าจะดำเนินการโดยนำพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ มาพัฒนา รวมกว่า 246,000 ไร่ ทั่วประเทศนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เปิดเผยว่า โครงการ “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” เป็นการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำระยอง ท้องที่ ต.ปากน้ำ และต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2560 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 ไร่ เพื่อจัดทำศาลาเรียนรู้ ศาลาพักผ่อน สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ท่าเทียบเรือ 2 จุด และอาคารสำนักงานโครงการ และพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระยองได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ไปพร้อมๆ กัน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบป้ายโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง กิจกรรมปลูกต้นไม้ชายฝั่ง (ต้นลำภู) เพื่อฟื้นฟูหิ่งห้อย กิจกรรมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปู ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมเสวนาในเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการร่วมกันกับโครงการป่าในเมือง” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นโมเดลสำหรับการพัฒนาป่าในเมืองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป.

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เพิ่มปอดคนเมือง เปิดตัวป่าชายเลนกลางเมืองระยอง เป็นแหล่งพักผ่อน-เรียนรู้ ใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ-สังคม รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บิ๊กเต่า เป็นประธานเปิด ตั้งเป้าผุดป่าในเมืองทั่วประเทศ 2.4 แสนไร่... 23 ม.ค. 2561 11:36 23 ม.ค. 2561 11:56 ไทยรัฐ