วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธุรกิจตั้งใหม่โตสูงสุด รับเศรษฐกิจขยายตัว

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจปี 60 ว่า มีธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ 74,517 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 16% เทียบกับปี 59 ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้ง 64,288 ราย โดยมีทุน จดทะเบียน 519,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119% สาเหตุที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นมาก เพราะเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้น และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล ส่วนการจดทะเบียนเลิกกิจการ 21,440 ราย เพิ่มขึ้น 2% มีทุนจดทะเบียนเลิกกิจการ 101,000 ล้านบาท ลดลง 31%

“ปัจจัยที่ธุรกิจเกิดใหม่ปี 60 สูงมากมาจากมาตรการรัฐบาล ที่สนับสนุนให้บุคคลธรรมดาจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล โดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าทอง ร้านขายยา และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง มาตรการนี้ทำให้ธุรกิจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใน 31 ธ.ค.60 และมาตรการที่ให้เอสเอ็มอี นำค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งธุรกิจ ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี ไปหักเป็นรายจ่ายเพิ่มได้อีก 1 เท่า โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่อง ประดับ และธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ส่วนปี 61 คาดจะจดทะเบียนจัดตั้งไม่น้อยกว่า 75,000 ราย”.

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจปี 60 ว่า มีธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ 74,517 ราย 23 ม.ค. 2561 07:56 23 ม.ค. 2561 08:36 ไทยรัฐ