วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เก็บตกจัดงานวันเด็ก พื้นที่ห่างไกลในลำพูน บำรุงขวัญเสริมพลังใจ

หลายภาคส่วนในพื้นที่ จ.ลำพูน ลุยจัดงานวันเด็กเก็บตกให้เด็กๆ ในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงห่างไกลบ้านแม่ป๊อก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาด้อยโอกาส...

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายบุญเฉิน อภิวงศ์ รองประธานและคณะกรรมการชุดเคลื่อนที่เร็วนิคมอุตสาหกรรมลำพูน ได้ร่วมกับสมาคมพุทธางกูรนครลำพูน เจ้าหน้าที่กู้ชีพคนเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหริภุญชัย ชมรมเพื่อนคนสุดท้าย และพนักงานบริษัทเอกชนนิคมอุตสาหกรรมลำพูนจัดกิจกรรมวันเด็กย้อนหลังให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลบ้านแม่ป๊อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

นายบุญเฉิน กล่าวว่า กิจกรรมวันเด็กย้อนหลังดังกล่าว จัดช้ากว่าเพื่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไปร่วมจัดงานให้กับเด็กๆ ตามพื้นที่ต่างๆ จึงมีเวลาไม่ตรงกัน ดังนั้นจึงได้นำมาจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งทุกคนพร้อมดำเนินกิจกรรมเต็มที่ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากหลายหน่วยงาน วันนี้ จึงมาจัดกิจกรรมขึ้น เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงห้องเรียนภายในโรงเรียนบ้านแม่ป๊อกใน ทาสี รั้ว สนามเด็กเล่น

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมบนเวทีด้วยการละเล่นและให้เด็กๆ แสดงความสามารถเพื่อรับรางวัล วันนี้มีของเล่นมากมายแจกให้เด็กๆ อย่างทั่วถึง รวมทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชาวไทยภูเขา นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาให้เด็กพิการจำนวน 2 รายในพื้นที่ กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะพร้อมด้วยพันธมิตรและผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายพยายามจะให้มีขึ้นทุกๆ ปี เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กๆ ในพื้นที่แห่งนี้ ได้มีความหวัง บำรุงขวัญและอนาคตที่ดี เพื่อความหวังของชาติสืบไป.

หลายภาคส่วนในพื้นที่ จ.ลำพูน ลุยจัดงานวันเด็กเก็บตกให้เด็กๆ ในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงห่างไกลบ้านแม่ป๊อก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาด้อยโอกาส... 22 ม.ค. 2561 15:22 22 ม.ค. 2561 17:15 ไทยรัฐ