วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เป้าใหญ่ เป้าเล็ก


การบริหารประเทศ ย่อมต้องมีเป้าหมาย และ เป้าหมายใหญ่ ของประเทศ มีความสำคัญกว่า เป้าเล็ก หรือรายละเอียดปลีกย่อย การวางเป้าหมายของประเทศ จึงเป็นบทบาทสำคัญของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่ว่ารัฐบาลยุคไหนสมัยไหนจะเห็นความสำคัญของ เป้าใหญ่หรือเป้าเล็ก มากกว่ากัน

บางครั้งการให้ความสำคัญกับ เป้าเล็ก ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางในความสำเร็จของ เป้าใหญ่ อาทิ การแก้ปัญหา
ความยากจนของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่ให้ความสำคัญกับการขึ้นลงของราคาสินค้าการเกษตรตามฤดูกาลแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการ พยุงราคา รับจำนำ รับซื้อในราคาประกัน เท่านั้น เพราะ เป็นเพียง เป้าเล็ก ที่ใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป้าใหญ่ คือ จะทำอย่างไรให้มีการเพิ่มสินค้าการเกษตรมากขึ้น มีระบบการผลิตและการตลาดที่ทันสมัยสร้างการต่อรองและการแข่งขันที่ได้เปรียบอย่างยั่งยืนด้วย

การแก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาปากท้องของฐานรากประเทศ ด้วยนโยบายประชารัฐ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าเล็กไปสู่เป้าใหญ่ เช่น จะทำอย่างไรให้คนไทยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท ต่อปี และจะไม่กลับมาจนอีก ซึ่งก็คงไม่ใช่วิธีแจกเงิน หรือให้เงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียว

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี การนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่ความพร้อมในการแข่งขันที่ยั่งยืน การสร้างความร่วมมือและความพร้อมในทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดกรอบเวลาความสามารถและภารกิจที่ชัดเจน

โดยมีเป้าหมายที่ การต่อสู้กับความยากจน เหล่านี้คือเป้าใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้น ประเทศที่มีความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและการเมืองก็ต้องมีการกำหนดเป้าใหญ่ของประเทศเอาไว้เช่นกันไม่เช่นนั้นประเทศก็ขับเคลื่อนไม่ได้ โดยมีตัวอย่างวิกฤติการเมืองที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตลอดเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา

คำว่า ยุทธศาสตร์ประเทศ จึงมีความสำคัญกับทุกประเทศ

ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี บางประเทศมียุทธศาสตร์ประเทศ 30 ปี 50 ปี เหตุที่กำหนดไว้ในระยะยาว ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นการครอบครองหรือควบคุมประเทศให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างเคร่งครัด แต่เป็น การวางแนวทางและหลักการ ในแต่ละช่วงของยุทธศาสตร์ก็ต้องมีการนำมาร่างเป็นแผนในการนำไปปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนวัตกรรมในขณะนั้น

ความสำคัญระหว่างเป้าเล็กกับเป้าใหญ่อยู่ตรงนี้มากกว่า การให้ความสำคัญกับเป้าเล็ก กลายเป็นการทำลาย เป้าใหญ่ ทำให้ประเทศไทยติดหล่มจมปลักมาจนถึงวันนี้

ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมที่ผ่านมา ถูกทำลายโดยเรื่องหยุมหยิม เรื่องเล็กๆน้อยๆ เพราะไปหยิบยกมาเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย บางครั้งการจุดชนวนบ้านเมืองด้วยคำพูดไม่กี่คำ

แต่ความเสียหายร้ายแรงไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

การบริหารประเทศ ย่อมต้องมีเป้าหมาย และ เป้าหมายใหญ่ ของประเทศ มีความสำคัญกว่า เป้าเล็ก 22 ม.ค. 2561 14:54 22 ม.ค. 2561 14:54 ไทยรัฐ