วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กมธ.สนช. ยัน ขยายเวลาใช้ ก.ม.ลูก ส.ส.90 วัน ไร้ใบสั่ง คสช. (คลิป)

โฆษก กมธ.สนช. ยัน ขยายเวลาใช้ ก.ม.ลูก ส.ส.90 วัน ไร้ใบสั่ง คสช. พร้อมโยน คสช.แจงคำสั่ง ทำโรดแมปเลื่อน และกระทบความน่าเชื่อถือนายกฯ และประเทศหรือไม่ ปัด มีมติดังกล่าว เพื่อแลกกับตำแหน่งส.ว.ในอนาคต


วันที่ 22 ม.ค. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงการขยายเวลาร่าง กฎหมายลูก ส.ส. ให้บังคับใช้กฎหมายลูก ส.ส.หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาเดียวกันกับคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ที่กำหนดระยะเวลาให้พรรคการเมืองทำธุรกรรมทางการเมืองได้ในเดือนช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน 2561 ดังนั้น การขยายเวลาจะช่วยไม่เป็นอุปสรรคต่อให้พรรคการเมือง ในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง พร้อมไม่ขอตอบเรื่องกระทบต่อโรดแม็ปการเลือกตั้ง เพราะเกินอำนาจหน้าที่ แม้จะมีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุม แต่ยืนยันได้ว่า พิจารณาโดยไม่มีใบสั่งจาก คสช. และคิดแทนฝ่ายการเมืองไปเอง ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การมีมติดังกล่าว เพื่อแลกกับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตนั้น ก็เป็นสิ่งที่วิจารณ์ได้ แต่ส่วนตัวตอบไม่ได้ ส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกฯ และประเทศหรือไม่ ต้องให้ คสช.ตอบ เรื่องคำสั่ง คสช. ที่ขยายออกไป ทำ กรรมาธิการต้องแก้ไขขยายเวลา บังคับใช้กฎหมาย

ส่วนเนื้อหาที่กรรมาธิการปรับแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆ อาทิ มาตรา 35 กมธ. เพิ่มเติม เนื้อหาให้มีการจำกัดสิทธิการสมัครเข้ารับราชการเป็นเวลา 2 ปี แก่ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ บุคคลใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิการไปสมัครรับราชการเป็นเวลา 2 ปี อาทิ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภา ยกเว้นมีเหตุความจำเป็น หรือ หากในเขตของตนเองจัดการเลือกตั้งซ่อม หรือเลือกตั้งท้องถิ่น ก็สามารถไปเลือกได้ สิทธิ์ก็จะกลับมา แก้ไขให้การหาเสียงผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องยุติก่อน 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง จากเดิมที่ กรธ.กำหนดต้องหยุดโพสต์ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 3 วัน มาตรา 75 กรรมาธิการแก้ไข ให้สามารถจัดแสดงมหรสพ งานรื่นเริง ประกอบการหาเสียงของพรรคการเมืองได้ เพื่อเป็นกลยุทธ์จูงใจให้ประชาชนมารับฟังการหาเสียงมากขึ้น ส่งเสริมให้คนตื่นตัวทางประชาธิปไตย หากเปิดเวทีหาเสียงอย่างเดียว โดยไม่มีการจูงใจเรื่องมหรสพจะมีประชาชนมาฟังนโยบายหาเสียงน้อย

นอกจากนี้ กรรมาธิการได้กำหนดให้แต่ละพรรคใช้งบประมาณในการหาเสียงเท่ากันทุกพรรค และทุกเขตก็ต้องมีเพดานการใช้เงินหาเสียง ซึ่ง กกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบกำหนดเพดานการใช้เงินหาเสียงของทุกพรรคให้ใช้เงินเท่ากันทุกพรรค และทุกเขตด้วย

ขยายเวลาใช้สิทธิ์ ออกเสียงลงคะแนน เป็น 7.00 - 17.00 น. การลงคะแนนเลือกตั้ง หากเป็นผู้พิการสามารถให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอนุญาต กาบัตรเลือกตั้งแทนได้


ทั้งนี้ กรรมาธิการ จะตรวจสอบถ้อยคำให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอวิป สนช.บรรจุเข้าสู่วาระการประชุม ในวันที่ 25 มกราคม 2561

โฆษก กมธ.สนช. ยัน ขยายเวลาใช้ ก.ม.ลูก ส.ส.90 วัน ไร้ใบสั่ง คสช. พร้อมโยน คสช.แจงคำสั่ง ทำโรดแมปเลื่อน และกระทบความน่าเชื่อถือนายกฯ และประเทศหรือไม่ ปัด มีมติดังกล่าว เพื่อแลกกับตำแหน่งส.ว.ในอนาคต 22 ม.ค. 2561 13:07 22 ม.ค. 2561 14:23 ไทยรัฐ