วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (5)

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (5)

โดย สะ-เล-เต
23 ม.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

มาดูวิธีบริหารจัดการปาล์มน้ำมันของไทยกับมาเลเซีย ที่เราอยากจะเป็นอย่างเขามีความแตกต่างกันแค่ไหน....ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ที่ออกมาจะทำให้ชาวสวนปาล์มฝันสลายหรือไม่

ตอนที่แล้วเปรียบเทียบให้เห็นความต่างราวฟ้ากับเหว...หน่วยงานระดับปฏิบัติการ ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯของไทย มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ดูแล ให้มีข้าราชการทำงานธุรการ 2 คน

ส่วนมาเลเซียมี MPOB ทำหน้าที่ดูแลปาล์มน้ำมันทั้งระบบ มีเจ้าหน้าที่กว่า 1,300 คน

และยังมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามคอยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเป็นการส่วนตัวอีกด้วย ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อชาวสวนปาล์มน้ำมัน 950 คน (เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อสวนปาล์ม 23,750 ไร่)...และในปี 2563 จะมีเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อเกษตรกร 250 คน (เจ้าหน้าที่ 1 คน ดูแลสวนปาล์ม 2,250 ไร่)

เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน มาเลเซียมีการออกกฎหมายบังคับให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันตั้งเป็นสหกรณ์ เกษตรกร 1,200 ครัวเรือนต่อ 1 สหกรณ์ เพื่อให้ทำเกษตรแปลงใหญ่ต้นทุนต่ำ...แบบนี้เมืองไทยกล้ามีกล้าทำมั้ย

บังคับให้เป็นสหกรณ์เพื่อการจัดสรรเงินไปช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม รัฐบาลจะจ่ายผ่านทางสหกรณ์ มีทั้งงบในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต อุปกรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลทุ่นการใช้แรงงาน

ถึงเวลาเกษตรกรตัดผลปาล์มไปขาย มีเจ้าหน้าที่ได้ใบอนุญาตจากทางการมาเป็นคนกลาง ตรวจสอบคัดเกรดตีราคาผลปาล์มให้ด้วย...ไม่ใช่ใช้คนของโรงงานมาตีราคาให้ตกต่ำเหมือนอย่างบ้านเรา

นอกจากนั้นยังมีกฎหมายห้ามเกษตรกรครอบครองต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตต่ำ หรือห้ามมีต้นปาล์มน้ำมันอายุเกินกว่า 25 ปี

ไม่ได้ห้ามอย่างเดียว มีการวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มชั้นดีให้เพียงพอ เพื่อส่งเสริมให้ปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มเก่า รัฐจ่ายให้ไร่ละ 7,500 บาท (ไม่เกินรายละ 15.6 ไร่) และระหว่างที่ปาล์มปลูกทดแทนยังเก็บผลผลิตไม่ได้ รัฐยังจ่ายเงินเดือนให้เกษตรกรไว้เลี้ยงชีพนาน 2 ปี อีกเดือนละ 3,900 บาทต่อครัวเรือน

ส่วนว่าที่กฎหมายปาล์มน้ำมันใหม่ของบ้านเรา ไม่มีเรื่องแบบนี้

แน่นอนมีคำถามตามมา มาเลเซียเอาเงินจากไหนมาทำเรื่องทำนองนี้...มาว่ากันต่อตอนหน้า.

สะ–เล–เต

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (1)

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (2)

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (3)

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (4)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้