วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กางเขนทองฝังเพชร

บทที่ 31 แบบเรียนดรุณศึกษา ชั้น ป.2 ภราดา ฟ.ฮีแลร์ สอนให้อ่านนิทาน ที่ท่านตั้งใจเขียนให้เด็กทบทวน การใช้ตัว จ.จาน สะกด เช่น กิจ เสด็จ สำเร็จ ฯลฯ

นิทานที่ท่านว่า เนื้อหาอ่านง่ายลึกซึ้ง...ประทับใจ คัดมาจากราชกิจจานุเบกษาไทย พิมพ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเข้าถึงพระที่นั่ง (กรุงโรม) สมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จลุกขึ้นจากพระที่นั่ง ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจับและจูบพระหัตถ์

สันตะปาปาก็เอื้อมพระหัตถ์ออกกอดรัดพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สันตะปาปาพระองค์นี้ ทรงพระนามว่า เลโอ ที่ 13 เป็นคนผอมบางแต่ยังแข็งแรง (ขณะนั้นพระชนมายุได้ราว 78 พรรษาแล้ว) มีพระกิริยาอัธยาศัยอันดี น่านอบน้อมนับถือ แต่งฉลองพระองค์สักหลาดสีขาวหม่นๆมีดุมคลุมลงมาถึงข้อพระบาท ทรงพระมาลาเล็ก สีขาว มีไม้กางเขนทองติดกับสร้อยสวมพระศอ ห้อยลงมายังพระอุระ

ไม้กางเขนประดับเพชรเม็ดใหญ่หกเม็ด แล้วมีเม็ดเล็กๆฝังเรียงต่อไป

ครั้นได้เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคำนับลา สันตะปาปาก็ทรงพระอุตสาหะดำเนินออกมาส่งเสด็จถึงห้องข้างหน้า ทรงเกรงว่าสันตะปาปาทรงพระชรามากจะล้มลง จึงจับพระหัตถ์สันตะปาปาพยุงมา

นิทานเรื่องนี้ ภราดา ฟ.ฮีแลร์ เขียน สอนว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดชุบเลี้ยงรักษาบรรดาพลเมืองคริสตังเข้ารีต ให้ได้ความสุขยุติธรรมเสมอหน้า สันตะปาปาเป็นบิดาที่รักของเราทางโน้น จะมิให้แสดงความยินดี อวยศีล อวยพร

กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาของเราชาวไทยข้างนี้...ตอบแทนบ้าง กระนั้นหรือ

เมื่อรู้ว่าองค์สันตะปาปา ทรงห้อยไม้กางเขนทองคำฝังเพชรผมพยายามนึกว่า แล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ของเรา ทรงแขวนเครื่องรางอะไร

ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ที่เยอรมัน หน้าพระพักตร์ พระเจ้าวิลเลียม ไกเซอร์ ตรัสถาม “ปูน ประหลาดจริงๆ มีแสงเรืองๆได้” ในกระเป๋าฉลองพระองค์ (ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง เล่ม 1 พระสมเด็จฯ ตรียัมปวาย)

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงอธิบาย เป็นพระพุทธรูปเล็กๆแบบหนึ่ง ที่นิยมกันมากในประเทศสยาม และได้ทรงถวาย พระสมเด็จวัดระฆังองค์นั้นให้พระเจ้าวิลเลียม ไกเซอร์ ไป

เรื่องนี้ไม่มีบันทึกในราชกิจจาฯ เป็นเรื่องที่ทรงเล่าให้พระบรม วงศานุวงศ์ เล่าต่อๆกันมา

พระสมเด็จที่สมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆัง สร้างไว้มีหลายพิมพ์ พิมพ์ที่ถวายพระเจ้ากรุงเยอรมัน เป็นแม่พิมพ์แรก ต่างจากพิมพ์นิยมทั่วไป ว่ากันว่า สมเด็จตั้งใจแกะด้วยตัวเอง

เรื่องเล่านี้เป็นคนละเรื่อง กับค่านิยมวงการพระเครื่องรุ่นใหม่ ที่ถือว่าพิมพ์ทางไกเซอร์ หรือพิมพ์เศียรบาตรอกครุฑ เป็นพระกรุบางขุนพรหม...ไม่มีในชุดวัดระฆัง (แต่ครูตรียัมปวาย ว่ามี)

ยังมีเรื่องถกเถียงกันยืดยาว เหมือนเรื่องทั่วๆไป

เรื่องการบูชา ไม้กางเขนของชาวคริสต์ วิธีหนึ่ง ประคองไว้ในอุ้งมือ ใช้สามนิ้ว หัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง จับไม้กางเขน ขึ้นจุมพิตด้วยศรัทธา

อีกวิธีเรียก ตรีเอกภาพ เอ่ยนาม เดชะพระบิดา แตะที่หน้าผาก พระบุตร แตะที่หน้าอก แต่ถึง...พระจิต ถ้าแตะที่บ่าซ้าย ไปขวา เป็นโรมันคาทอลิก แต่ถ้าบ่าขวาไปซ้าย เป็นกรีกออร์โอดอกซ์

แต่จะใช้วิธีไหน ท่านว่าถ้าตั้งจิตอธิษฐาน จึงจะก่อเกิดพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ได้ดังประสงค์

ทุกเรื่องในโลกนี้แตกต่างกันได้ แต่ไม่ว่าพระเครื่องไทย ไม้กางเขนชาวคริสต์ ไปถึงเรื่องการเมือง จะขลังแสดงพลานุภาพออกมาได้ ก็ด้วยศรัทธาเรื่องเดียว.

กิเลน ประลองเชิง

บทที่ 31 แบบเรียนดรุณศึกษา ชั้น ป.2 ภราดา ฟ.ฮีแลร์ สอนให้อ่านนิทาน ที่ท่านตั้งใจเขียนให้เด็กทบทวน การใช้ตัว จ.จาน สะกด เช่น กิจ เสด็จ สำเร็จ ฯลฯ 22 ม.ค. 2561 10:42 22 ม.ค. 2561 10:42 ไทยรัฐ