วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดักทางผู้ผลิต อย่าอ้างขึ้นค่าแรง ปรับราคาสินค้า ชี้กระทบต้นทุนแค่จิ๊บๆ

ดักทางผู้ผลิต อย่าอ้างขึ้นค่าแรง ปรับราคาสินค้า ชี้กระทบต้นทุนแค่จิ๊บๆ

  • Share:

นักวิชาการ ชี้ปรับค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลให้ต้นทุนผู้ประกอบการขยับสูง ดักทางอย่าเป็นข้ออ้างขึ้นราคาสินค้า ชงรัฐเพิ่มสวัสดิการคนรายได้น้อย ออกมาตรการดูแลสถานประกอบการขนาดเล็ก อาจรับผลกระทบขึ้นค่าจ้าง ห่วงแรงงานสิ่งทอ ตกงาน...

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 8-22 บาท หลากหลายอัตราตามโซนพื้นที่ ไม่ได้ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมของผู้ประกอบการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก จึงไม่ควรเป็นเหตุของการปรับเพิ่มราคาสินค้า ขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่ม ยังไม่ได้เป็นค่าแรงที่เพียงพอต่อมาตรฐานการดำรงชีพ จึงขอเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับผู้มีรายได้น้อย และมีมาตรการดูแลสถานประกอบการขนาดเล็กที่อาจได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างด้วย

ส่วนการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน สำหรับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปนั้น เป็นมาตรการที่ดี ทำให้ลูกจ้างเห็นหลักประกันทางด้านค่าจ้าง ส่วนการใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว โดยให้จ่ายค่าจ้างตามผลิตภาพ และความสามารถในการผลิต และขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานในตลาดแรงงานและปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ได้เสนอให้ศึกษานำระบบค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงมาบังคับใช้ในไทย โดยให้มีอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้ทำงานเต็มเวลามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการก็มีความยืดหยุ่นในการจ้างงานและบริหารต้นทุนด้านแรงงานได้ดีขึ้นอีกด้วย และจ้างเท่าที่จำเป็นต้องใช้แรงงาน เช่น กำหนดการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงที่ 50 บาท ไม่ใช่เอาค่าจ้างขั้นต่ำรายวันมาเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมง เพราะจะทำให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงต่ำเกินไป โดย 308/8 ได้ชั่วโมงละ 38-39 บาทเท่านั้น

พร้อมเสนอให้ผู้กำหนดนโยบาย นายจ้าง ลูกจ้างและสถาบันฝึกอบรมเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเตรียมรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยี หุ่นยนต์อัตโนมัติ อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Things) และ การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดการจ้างงานโดยรวม

นอกจากนี้ แรงงานไทยทั้งหมด 39 ล้านคน ต้องเตรียมความพร้อมและรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยการเตรียมทักษะให้สามารถทำงานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ได้ การบ่มเพาะทักษะด้านบุคคล (Soft Skills) และ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) โดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เป็นประเทศขาดแคลนอยู่

อย่างไรก็ตาม คนงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ คนงานทักษะต่ำ และมีระดับการศึกษาน้อย เป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลต้องดูแลด้วยมาตรการต่างๆ เป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการถูกเลิกจ้าง จากการนำระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้