วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์เคาะราคาน้ำตาลทราย พาณิชย์ไล่จี้ “น้ำอัดลม-น้ำหวาน” ชดเชยผู้บริโภค

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายทั้งหมด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า มาหารือเพื่อพิจารณาต้นทุนน้ำตาลทรายที่แท้จริง และการดูแลราคาปลายทางให้เหมาะสมกับต้นทุน หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานไปแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายน้ำตาลทรายในตลาด ทั้งตลาดสด ร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วไป และห้างสรรพสินค้า เพื่อตรวจสอบดูว่าราคาน้ำตาลทรายได้ลดลงตามราคาหน้าโรงงานจริงหรือไม่ หลังจากการลอยตัว เพราะขณะนี้ ราคาตลาดโลกลดลง โดยจะเริ่มทันที หลังจากได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ว่าสต๊อกน้ำตาลทรายเก่าหมดแล้ว เพราะต้องให้โอกาสผู้ค้าที่รับน้ำตาลทรายต้นทุนเก่าไปจำหน่ายให้หมดก่อน

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ตรวจสอบและติดตามดูต้นทุนของสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ เช่น น้ำอัดลม น้ำหวานชนิดต่างๆ ว่ามีลดลงหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้มีมาตรการดูแลราคาให้กับผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องขอให้ผู้ผลิตปรับลดราคาลงตามต้นทุนที่ลดลง เพราะบางสินค้าต้นทุนอาจลดลงไม่มาก แต่อาจจะเป็นการจัดโปรโมชั่นในช่วงที่ต้นทุนลดลงมาก เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค

“แม้มีการประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานไปแล้ว แต่กระทรวงฯยังจะคงให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมต่อไป เพื่อให้ยังคงมีมาตรการบริหารจัดการได้ เพราะน้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ และจะยังคงกำหนดเพดานราคาจำหน่ายปลีกสูงสุดไว้ที่ 23.50 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ยังไม่มีความคิดที่จะยกเลิก โดยการคงเพดานราคาสูงสุดก็เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาปรับสูงขึ้นจนเกินไป จนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม”.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายทั้งหมด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า 22 ม.ค. 2561 07:48 22 ม.ค. 2561 08:08 ไทยรัฐ