วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สั่งอาชีวะทบทวนความร่วมมือ

สั่งอาชีวะทบทวนความร่วมมือ

  • Share:

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตนได้เน้นย้ำอาชีวศึกษาต้องมีการปรับยกระดับการเรียนการสอนใน 7 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ระบบขนส่งทางราง ช่างอากาศยาน แมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เทคนิคพลังงาน เทคโนโลยีและการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ เพื่อให้มีคุณภาพ ทักษะที่สูงขึ้น โดยต้องมีความร่วมมือกับวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาโดยตรง โดยเฉพาะวิทยาลัยจากต่างประเทศ เช่น ระบบขนส่งทางราง ประเทศจีนและญี่ปุ่น ถือว่ามีประสิทธิภาพการผลิตกำลังคนด้านนี้ ซึ่งในส่วนนี้มีการรายงานว่ามีบางวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือด้านสาขาระบบขนส่งทางรางอยู่แล้ว แต่เป็นความร่วมมือระดับพื้นฐานเท่านั้น ตนจึงให้ทบทวนความร่วมมือใหม่ว่า มาตรฐานการเรียนการสอนของเราจะต้องเท่าหรือใกล้เคียงกับวิทยาลัยต่างประเทศที่ทำความร่วมมือ ทั้งให้ทบทวนความร่วมมือเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะให้ได้ฝึกทักษะระดับสูงและได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่ฝึกแค่วิชาการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้