วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งอาชีวะทบทวนความร่วมมือ

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตนได้เน้นย้ำอาชีวศึกษาต้องมีการปรับยกระดับการเรียนการสอนใน 7 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ระบบขนส่งทางราง ช่างอากาศยาน แมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เทคนิคพลังงาน เทคโนโลยีและการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ เพื่อให้มีคุณภาพ ทักษะที่สูงขึ้น โดยต้องมีความร่วมมือกับวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาโดยตรง โดยเฉพาะวิทยาลัยจากต่างประเทศ เช่น ระบบขนส่งทางราง ประเทศจีนและญี่ปุ่น ถือว่ามีประสิทธิภาพการผลิตกำลังคนด้านนี้ ซึ่งในส่วนนี้มีการรายงานว่ามีบางวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือด้านสาขาระบบขนส่งทางรางอยู่แล้ว แต่เป็นความร่วมมือระดับพื้นฐานเท่านั้น ตนจึงให้ทบทวนความร่วมมือใหม่ว่า มาตรฐานการเรียนการสอนของเราจะต้องเท่าหรือใกล้เคียงกับวิทยาลัยต่างประเทศที่ทำความร่วมมือ ทั้งให้ทบทวนความร่วมมือเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะให้ได้ฝึกทักษะระดับสูงและได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่ฝึกแค่วิชาการ.

ในการประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตนได้เน้นย้ำอาชีวศึกษาต้องมีการปรับยกระดับการเรียนการสอนใน 7 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่... 21 ม.ค. 2561 23:26 22 ม.ค. 2561 00:14 ไทยรัฐ