วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (4)

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (4)

โดย สะ-เล-เต
22 ม.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

มาว่ากันต่อถึงวิธีบริหารจัดการปาล์มน้ำมันของมาเลเซีย จะเหมือนกับร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ที่กำลังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่

เพราะจุดเริ่มต้นของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยเหมือนมาเลเซีย เพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคาให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์มไทย

อย่างที่ได้บอกไปแล้ว เกษตรกรไทยขายผลปาล์มจะได้ราคาไม่เกิน กก.ละ 4 บาท เนื่องจากผลปาล์มถูกป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำมันพืชเป็นหลัก ที่อั้นราคาขายไว้ที่ 42 บาท เลยทำให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นแค่ 160%

ต่างจากมาเลเซีย ผลปาล์มถูกป้อนเข้าโรงงานผลิตน้ำมันพืชและอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี ได้มูลค่าเพิ่มสูงถึง 435%...ได้ราคาดีกว่าไทย 2.7 เท่าตัว

มาเลเซียทำได้ มิใช่เพราะมีกฎหมายช่วยเท่านั้น แต่มีหน่วยงานรับผิดชอบครบวงจรตั้งแต่ปลูกไปยันแปรรูปเป็นโอเลโอเคมี มีงบประมาณสนับสนุน มีการเก็บเงินเซส (CESS) หรือเงินเรียกเก็บจากผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ มาสนับสนุนปาล์มน้ำมันครบวงจรตั้งแต่สวนปาล์มไปยันโรงงานโอเลโอเคมี

คราวนี้หันกลับมาดู ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯของไทยกันบ้าง...ระดับนโยบายมีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)...มาเลเซียมีคณะกรรมการวางแผนและติดตามผลงาน (PEMANDU)

ในระดับปฏิบัติ มาเลเซียมี MPOB เป็นองค์กรหลักระดับกระทรวงองค์กรเดียวทำหน้าที่ดูแลทุกเรื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ มีเจ้าหน้าที่กว่า 1,300 คน ในจำนวนนี้มีผู้จบระดับปริญญาเอกกว่า 700 คน เข้ามาทำงานวิจัยพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน

ส่วนหน่วยระดับปฏิบัติของไทยตามร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ดูแล ให้มีข้าราชการ 2 คน ทำงานด้านธุรการ...จะไปทำอะไรได้ แค่พิมพ์หนังสือราชการงานก็ล้นมือแล้ว

ครั้นจะอ้างว่ามีกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มาช่วยงานอยู่แล้ว...มันเลยมีคำถามว่า ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

มันมีอะไรดีขึ้นมาบ้าง...แล้วจะเสียเวลายกร่างกฎหมายผลาญเบี้ยประชุมไปทำไม.

สะ-เล-เต

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (1)

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (2)

ปาล์มน้ำมันฝันสลาย (3)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้