วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชาธิปไตยสไตล์จงกระเบน

แล้ว ประชาธิปไตยแบบไทยๆ หรือ ประชาธิปไตยสไตล์จงกระเบน ที่ไม่เหมือนใครในโลก ก็เริ่มออกฤทธิ์ เมื่อ นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แถลงว่า ที่ประชุมเสียงข้างมาก มีมติให้แก้ไขมาตรา 2 ให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมิได้รับใบสั่งจาก คสช. หรือรัฐบาลแต่ประการใด ่สวนรายละเอียดจะแถลงในวันนี้

เหตุผลการแก้ไขให้การใช้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ล่าช้าออกไปอีก 90 วัน หรือ 3 เดือน คุณทวีศักดิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯแถลงว่า

ก็เพื่อ ให้สอดรับกับคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 53/2560 ที่เกี่ยวกับ การแก้ไขบทเฉพาะกาลของกฎหมายพรรคการเมือง ที่พรรคการเมืองต้องเตรียมตัวดำเนินการต่างๆ ก่อนมีการเลือกตั้ง หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ทันที พรรคการเมืองอาจเตรียมการเลือกตั้งไม่ทัน และยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจาก คสช. หรือรัฐบาล กรรมาธิการฯ ใช้สมองคิดเองล้วนๆ

ไม่ว่าจะมีใบสั่งหรือไม่มีใบสั่ง เรื่องนี้ก็ก่อให้ เกิดความแตกแยกทางความคิดใหม่ ขึ้นมาแล้ว พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วย กำลังจะยื่นให้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาว่า ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 26 วรรคแรก ว่าด้วยการออกกฎหมายที่มีผลจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือไม่ ก็ต้องรอดูผลกันต่อไป

ถ้าหากที่ประชุม สนช.เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 2 ของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งผมคิดเองว่า สนช.คงมีมติเห็นชอบตามที่แก้ไข (โดยใช้สมองคิดเอง) ก็จะมีผลทำให้ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ต้องเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก 90 วัน หรือ 3 เดือน หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แทนที่จะมีการบังคับใช้ทันทีตามหลักการกฎหมายทั่วไป ถือเป็นกลไกที่ไม่ปกติ

เดิมคาดกันว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ การได้มาซึ่ง ส.ว. จะมีการประกาศใช้อย่างช้าที่สุดในเดือน “มิถุนายน” และ จะมีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หลังกฎหมายบังคับใช้ กำหนดการเลือกตั้งน่าจะอยู่ช่วงปลายปี ดังที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช.ได้ไป “สัญญา” กับสังคมโลกและนักลงทุนว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน 2561

แต่เมื่อมี คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 53/2560 และ กรรมาธิการฯแก้ไข กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ให้สอดรับกับคำสั่ง คสช.ฉบับนี้ เลื่อนการใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ออกไปอีก 90 วัน กำหนดวันเลือกตั้งในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ สัญญากับชาวโลกและนักลงทุนไว้ ก็ต้องเลื่อนออกไปอีก 3 เดือน หรือ 90 วันเช่นเดียวกัน

วันเลือกตั้งใหม่ อาจต้องเลื่อนไปเป็นเดือน “กุมภาพันธ์ 2562” ก็ไม่รู้ พล.อ.ประยุทธ์ จะไปแก้ตัวกับผู้นำโลกและนักลงทุนว่าอย่างไร ทำไมจึงไม่ทำตามสัญญา เหมือน การคืนความสุขให้กับประชาชน ที่สัญญาแล้วสัญญาอีก

นอกจากกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.จะมีปัญหาแล้ว กฎหมายว่าด้วย ส.ว. ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เมื่อ พล.ร.อ.ธุราธร ขจิตสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ แถลงว่า เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้แบ่งกลุ่มผู้สมัคร ส.ว.จากกฎหมายเดิม 20 กลุ่มเหลือ 15 กลุ่ม และ เปลี่ยนวิธีการเลือกในมาตรา 40–42 โดยให้ยกเลิกการเลือกไขว้ระหว่างกลุ่ม ให้เป็นการเลือกกันเองโดยตรง ก็ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อย

การแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับ ล้วนมีผลกระทบทำให้ วันเลือกตั้ง ต้อง เลื่อนออกไป ทั้งสิ้น ไม่รู้ว่ามีความตั้งใจแอบแฝงอยู่ด้วยหรือไม่

แต่ถ้า มีความเห็นต่างขัดแย้งกันมากๆ ประเดี๋ยว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เกิดโมโหขึ้นมา สั่งปฏิวัติตัวเอง แล้ว ร่าง รัฐธรรมนูญแบบไทยๆ ขึ้นมาใหม่ การเลือกตั้ง อาจต้องเลื่อนไปไม่มีกำหนดก็ได้ โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้ว ตถตา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแห่งตถตานั่นเอง.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

แล้ว ประชาธิปไตยแบบไทยๆ หรือ ประชาธิปไตยสไตล์จงกระเบน ที่ไม่เหมือนใครในโลก ก็เริ่มออกฤทธิ์ เมื่อ นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 21 ม.ค. 2561 11:17 22 ม.ค. 2561 09:01 ไทยรัฐ