วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัญญาและความเชื่อถือ

ต้องยอมยกให้เป็นผลงานด้านเนติบริกรยอดเยี่ยม คณะกรรมาธิการของ สนช.แก้ไขร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. โดยให้มีผลใช้บังคับหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน จึงอาจต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป จากที่เคยสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นกุมภาพันธ์ 2562 โดยอ้างว่าเป็นการพิจารณาโดยอิสระ ไม่มีใบสั่ง คสช. แต่ให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช.

เป็นความพยายามอีกครั้งของ สนช. ที่จะแก้ไขกฎหมายให้หมิ่นเหม่ต่อการขัดรัฐธรรมนูญ หลังจากที่เคยแก้ไขกฎหมาย ป.ป.ช. ต่ออายุให้กรรมการ ป.ป.ช.อยู่ต่อไปจนครบ 9 ปี แม้หลายคนจะขาดคุณสมบัติ และฝ่าฝืนข้อต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญใหม่ การแก้ไข พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ก็ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.

รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าให้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส. “ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน” นับแต่วันที่ร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ มีผลใช้บังคับ แต่เคยมีคนของรัฐบาลบิดเบือนให้คนเข้าใจผิด ว่าจะเลือกตั้ง ส.ส.ได้หลังจากกฎหมายลูกมีผลใช้บังคับ 150 วัน จะเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นใน 150 วันได้อย่างไร ถ้ารอจนกว่าครบ 150 วันจึงเลือกตั้ง

ตามกำหนดเวลาเดิม คาดว่ากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.จะมีผลใช้บังคับ ในเดือนมิถุนายน 2561 เป็นอย่างช้า จากนั้นจะต้องเลือกตั้งให้เสร็จภายใน 150 วัน คือประมาณเดือนพฤศจิกายน แต่ถ้า สนช. แก้ไขให้เลื่อนออกไปอีก กฎหมายจะมีผลใช้บังคับในเดือนกันยายน จึงอาจต้องเลื่อนการเลือกตั้งไปเป็นต้นปี 2562 ไม่ทันตามสัญญาที่นายกรัฐมนตรีให้คนไทยและประชาคมโลก

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เคยให้สัญญาจะเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนหลายครั้ง ทั้งที่สหรัฐอเมริกาและในประเทศ ไทย จนคนทั่วไปเชื่อว่ากำหนดเลือกตั้งจะเป็นไปตามกำหนด การที่สหภาพยุโรป 28 ประเทศ กลับมาฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทย ก็เพราะเชื่อในคำสัญญาเลือกตั้ง หลายฝ่ายจึงห่วงว่าถ้าผิดสัญญา จะกระทบความเชื่อถือต่อนายกฯและประเทศไทย

คณะกรรมาธิการคณะนี้ ไม่ได้แก้ไขเฉพาะวันบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งให้พิสดาร และย้อนยุคไปอีกหลายทศวรรษ โดยให้ผู้สมัคร ส.ส.จัดแสดงมหรสพหาเสียง เพื่อสร้างความรื่นเริงเรียกคนฟัง โดยไม่ได้คำนึงถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า กกต. ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป “โดยสุจริตและเที่ยงธรรม”

จากการสดับตรับฟังความเห็นของนักการเมืองจากพรรคต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่มีใครเดือดร้อนจะเป็นจะตาย แม้จะต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีกหลายเดือน เพราะ 4 ปียังทนได้ แต่สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการคือ “ความแน่นอน” ไม่ว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ และขอให้ผู้มีอำนาจรักษาคำสัญญา เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อถือจากคนไทยและประชาคมโลก.

ต้องยอมยกให้เป็นผลงานด้านเนติบริกรยอดเยี่ยม คณะกรรมาธิการของ สนช.แก้ไขร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. โดยให้มีผลใช้บังคับหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน 21 ม.ค. 2561 10:12 21 ม.ค. 2561 10:42 ไทยรัฐ