วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นทพ.จับมือพาณิชย์ เปิดโครงการประชารัฐ จ.กาญจนบุรี หวังกระตุ้น ศก.

กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยบัญชาการการพัฒนา พร้อมเครือข่าย เร่งเปิดโครงการประชารัฐแห่งแรกที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบ ก่อนปูพรมลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารออมสิน ธนาคารส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Bank) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือเพื่อเตรียมการลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี โดยกำหนดเปิดโครงการประชารัฐที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ที่อาคาร 60 พรรษามหาราช บริเวณหน้าเมืองกาญจนบุรี โดยจะเชิญ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ และพล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.เป็นประธานร่วมเปิดโครงการ

ทั้งนี้ มีกำหนดการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านเศรษฐกิจ และการค้าของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพบปะนักธุรกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่ ก่อนจะเดินทางไปเปิดโครงการประชารัฐ ต่อด้วยการเปิดโครงการตลาดนัดต้องชม บริเวณถนนสายเก่า ของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ในการเปิดตลาดนัดประชารัฐ ที่อาคาร 60 พรรษามหาราช จะมีการออกบูธ จากหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา และลงทะเบียนเพื่อยื่นขอรับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งการให้ความรู้สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และธัญบุรี การสนับสนุนเงินลงทุนจากธนาคารต่างๆ และการตลาดจากร้านธงฟ้าประชารัฐ ตลาดโมเดิร์นเทรด และร้านค้าของปั๊ม ปตท. ครบวงจร จากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

"เชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั้งรายเดี่ยว และรายกลุ่มในแต่ละอำเภอ ตำบล ได้นำผลิตภัณฑ์มาแสดงในงานด้วย โดยในครั้งนี้ได้จัดให้ผู้ประกอบการในตลาดโมเดิร์นเทรด มาให้คำแนะนำเรื่องการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเข้าจำหน่าย รวมทั้งการให้คำแนะนำสินค้าที่จะจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว ธนาคารออมสิน ยังได้นำเสนอโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มารับการลงทะเบียนในงาน"

ด้าน พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า กองบัญชาการกองทัพไทย โดยท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนต่อโครงการประชารัฐนี้อย่างเต็มที่ จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีอยู่ทั่วประเทศ การเปิดโครงการประชารัฐในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการขับเคลื่อนในการนำนโยบายของรัฐบาล ลงสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นผลผลิตที่จับต้องได้ และเป็นรูปธรรม มุ่งให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น และจะนำปัญหาข้อขัดข้องและข้อดีในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ไปร่วมหารือ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการเปิดโครงการประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป โดยจะเน้นจังหวัดที่มีปัญหาด้านความยากจนก่อนเป็นลำดับแรกๆ.

กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยบัญชาการการพัฒนา พร้อมเครือข่าย เร่งเปิดโครงการประชารัฐแห่งแรกที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบ ก่อนปูพรมลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล... 21 ม.ค. 2561 09:02 21 ม.ค. 2561 09:34 ไทยรัฐ