วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมการกงสุลสัญจร ลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

กรมการกงสุลสัญจร ลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

  • Share:

นโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” ของ กระทรวงการต่างประเทศ ยังเดินทางทำงานเชิงรุกในการให้บริการประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยมี กรมการกงสุล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการใกล้ชิดประชาชน

เริ่มต้นปี นายชาตรี อรรจนานันท์ กรมการกงสุล นำผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่เปิดตัวโครงการ “กรมการกงสุลสัญจร” ครั้งแรก ที่ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชน โดยจับมือกับหน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน เป้าหมายคือ การสร้างบริการด้านกงสุลที่ดี ทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อคนไทยใน จ.ตาก

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ เลขานุการกรมการกงสุล เยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน จ.ตาก.
นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นำ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เยี่ยมชมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่.

เหตุผลที่เลือก จ.ตาก เป็นจังหวัดแรกในการจัดทีม “กรมการกงสุลสัญจร” ไปให้บริการ เนื่องจากเป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของไทยและประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่สำคัญ ทำให้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกงสุลที่สามารถขยายต่อยอดเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ได้มาก

สำหรับกิจกรรม “กรมการกงสุลสัญจร” ครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ

กิจกรรมแรก การลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหาและหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด ทั้งในประเด็นความร่วมมือเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ อาทิ การจัดทำเอกสารที่ประชาชนนำไปใช้ในต่างประเทศเป็น 2 ภาษา โดยเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร/ครอบครัว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร ลดขั้นตอนกระบวนการรับรองเอกสารเป็นต้น

จนท.กรมการกงสุลให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวไปทำงานและไปเที่ยวต่างประเทศ.

รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกด้านการผ่านแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 1560

จากการร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ อ.แม่สอด ซึ่งมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน มีการให้ข้อมูลด้านการบริการของกรมการกงสุลที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานต่างๆ และพร้อมที่จะมีการประสานกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังปัญหาต่างๆด้วย

นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้า จ.ตาก ให้ข้อมูลเรื่องการค้าชายแดน.

นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้า จ.ตาก กล่าวว่า จ.ตาก เป็นเมืองการค้าสำคัญชายแดน มูลค่าการซื้อขายเกือบแตะ 1 แสนล้านบาท มีการเชื่อมโยงทั้งเมียนมาและอินเดีย กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อทุกมิติ รวมถึง แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ อ.แม่สอด มีจุดแข็ง 3 แอล ใช้โอกาสด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

นายปิยะ เคนขยัน นายกสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ (จ.ตาก) ร่วมถกปัญหา.

ส่วน นายปิยะ เคนขยัน นายกสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ (จ.ตาก) กล่าวถึง นักธุรกิจจากเมียนมาและต่างชาติบินมาลงที่สนามบิน อ.แม่สอด และข้ามไป จ.เมียวดี ฝั่งเมียนมามากขึ้น เนื่องจากใกล้และสะดวก แต่เดินทางเครื่องบินผ่าน ตม.ได้สะดวก หากผ่านจากด่าน อ.แม่สอด (ด่านภาคพื้นดิน) ก็ข้ามกลับมาไม่ได้ และ อ.แม่สอด มีการจัดประชุมระหว่างประเทศมาก อยากให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดเจ้าหน้าที่มาประสานงานแนะนำการจัดประชุมด้วย

น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิษฐ์ ผอ.ททท.สนง.ตาก ให้ข้อมูลเรื่องนักท่องเที่ยว.

ด้าน น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิษฐ์ ผอ.ททท.สนง.ตาก เปิดเผยถึงเรื่องที่ชาวอินเดียและชาวเมียนมานิยมจัดคาราวานมายัง อ.แม่สอดจากนั้นจะผ่านไปทางภาคใต้และภาคเหนือตอนบนถึง จ.เชียงใหม่ ทำให้พื้นที่นี้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการขายด้านท่องเที่ยวได้ดี

ในส่วนของ ตม. ให้ข้อมูลเรื่องการดูแลแรงงานที่ข้ามผ่านแดน ที่ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์

กิจกรรมที่สอง คือ การให้บริการ หน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ให้บริการระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค.2561 รวม 5 วัน มีประชาชนมาใช้บริการกันอย่างคึกคัก วันละกว่า 500 คน เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปทำหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ หรือที่สำนักงานหนังสือเดินทางในจังหวัดอื่น

คุณยายพลอย ทิดละ อายุ 84 ปี ดีใจได้ทำหนังสือเดินทางครั้งแรกในชีวิต เพื่อไปเที่ยวเมียนมา.

นางพลอย ทิดละ อายุ 84 ปี บ้านอยู่ ต.แม่สอด อ.แม่สอด กล่าวด้วยความดีใจว่า มาทำหนังสือเดินทางครั้งแรกในชีวิต เนื่องจากลูกๆจะพาไปเที่ยวเมียนมา เห็นว่ามาเปิดบริการใกล้บ้านจึงมาทำ

ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ นักธุรกิจใหญ่ จ.ตาก ไปทำหนังสือเดินทาง ชื่นชมบริการถึงที่.

อีกคนคือ ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ คหบดีนักธุรกิจเจ้าของห้างสรรพสินค้า โรงแรม และกิจการส่งออก กล่าวด้วยความชื่นชมว่า เป็นเรื่องที่ดีที่กรมการกงสุลมาบริการ อยากให้มาทุกปี เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน ไม่ต้องเดินทางไกลเข้ากรุงเทพฯ นี่คือบริการที่ขอชื่นชม

กิจกรรมที่สาม จัดการบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ การศึกษาต่อ และการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ หัวข้อ “เล่าเรื่องน่ารู้สู่ชาวตาก” มีผู้สนใจนั่งฟังจำนวนมาก

นอกจากนี้ คณะยังได้เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ได้เข้าหารือเรื่องที่ชาวเมียนมาสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สอด 8 ตำบล อำเภอแม่ระมาด 3 ตำบล และอำเภอพบพระ 3 ตำบล ภาคเอกชนอยากให้เปิดฟรีทั้ง 9 อำเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีความเป็นได้แค่ไหน

พ.ต.ท.สมพงษ์ ไสยมรรคา รอง ผกก.ตม.ตาก ให้ข้อมูลเรื่องการเปิดด่านชายแดน.

พ.ต.ท.สมพงษ์ ไสยมรรคา รอง ผกก.ตม.ตาก ชี้แจงว่า เรื่องนี้มีการพูดกันมาในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายความมั่นคงเพราะเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว หากมีการเปิดฟรีทั้งจังหวัดพื้นที่ซีกตะวันออกจะมีช่องทางหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ชั้นในได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะมีช่องทางการหลบหนีค่อนข้างมาก แรงงานเถื่อนบางส่วนมาในรูปแบบนักท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับบัญชาจะสั่งการ ตม.ตาก เป็นเพียงผู้ปฏิบัติเท่านั้น

จากนั้น คณะกรมการกงสุล ได้ไปเยี่ยมชม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม (oss) แม่สอด โดย นางเบญจวรรณ จันทร์ภูมิ ผช.จัดหางาน จ.ตาก และ นายอุบล แมลงภู่ หน.สนง.จัดหางาน จ.ตาก สาขาแม่สอด นำเยี่ยมชมการจัดทำเอกสารในขั้นตอนต่างๆ พร้อมชี้แจงว่าทางฝ่ายเมียนมาและไทยมีการเข้มงวดมาก ทำให้ไม่พบเรื่องการปลอมแปลงเอกสารเลย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก และ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ.ตาก.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก กล่าวว่า ต้องขอบคุณกรมการกงสุล ที่ได้มาให้บริการกับประชาชนถึงบันไดบ้านเรื่องการทำหนังสือเดินทาง รวมทั้งมาให้ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับภาคเอกชน เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมช่วยกันผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เข้าสู่ระดับนานาชาติต่อไป

ด้าน นายชาตรี อรรจนานันท์ กล่าวว่า นำคณะมารับฟังข้อมูลจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนโดยตรง ทั้งสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ผู้แทนการท่องเที่ยว ว่าติดขัดข้อจำกัดอะไร ต้องการให้ภาคราชการสนับสนุนอย่างไร มีข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อจะไปศึกษาหาแนวทางที่เป็นไปได้

การดำเนินโครงการ “กรมการกงสุลสัญจร” ครั้งแรก ได้รับเสียงตอบรับและชื่นชมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชื่อว่าครั้งต่อๆไป คงมีบริการที่สะดวก รวดเร็ว ไปถึงประชาชนอีกมากมาย.

พิชิต พฤกษาโสภา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้