วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่อยืดเลือกตั้งออกไปต้นปี 62! กมธ.สนช.ชงแก้ ก.ม.ส.ส. ลากยาวออกไป 90วัน

ส่อยืดเลือกตั้งออกไปต้นปี 62! กมธ. สนช. ชงแก้ ก.ม.ส.ส.ลากยาวเลือกตั้ง ทวีศักดิ์ ยัน ถกรอบคอบไม่มีใบสั่งจาก คสช. จ่อเสนอที่ประชุมใหญ่ สัปดาห์หน้าพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อเวลา 17.40 น. ที่รัฐสภา นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จทุกมาตราแล้ว จะแถลงรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดในวันที่ 22 ม.ค. ทั้งนี้ คณะกมธ.วิสามัญฯ มีมติเสียงข้างมาก ให้แก้ไขมาตรา 2 ของกฎหมายดังกล่าว โดยกำหนดให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วัน นับแต่วันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จากเดิมที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดให้มีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อถามว่า หากที่ประชุม สนช.เห็นชอบตามเสียงข้างมากของกรรมาธิการฯ ในมาตรา 2 จะมีผลให้การเลือกตั้งขยับออกไปจากกำหนดการเดิม ในเดือน พ.ย.2561 หรือไม่ นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการขยับออกไปบ้าง โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 ทั้งนี้ ยืนยันว่าการพิจารณาของกรรมาธิการฯ มีหน้าที่เฉพาะในเรื่องเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลัก ไม่ได้พิจารณาเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองหรือความมั่นคงแต่อย่างใด

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมพิจารณาอย่างรอบด้านและเป็นอิสระ ไม่ได้มีใบสั่งจากคสช. ซึ่งกรรมาธิการฯ เห็นว่า เนื่องจากมีคำสั่งของ คสช.ที่ 53/2560 ในการกำหนดกระบวนการทางธุรการของพรรคการเมืองที่จะเริ่มขึ้นในเดือน มี.ค. จึงเห็นว่า ควรจะต้องมีการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุม สนช.พิจารณาในสัปดาห์หน้าอีกครั้งว่า จะเห็นชอบหรือไม่.

ส่อยืดเลือกตั้งออกไปต้นปี 62! กมธ. สนช. ชงแก้ ก.ม.ส.ส.ลากยาวเลือกตั้ง ทวีศักดิ์ ยัน ถกรอบคอบไม่มีใบสั่งจาก คสช. จ่อเสนอที่ประชุมใหญ่ สัปดาห์หน้าพิจารณาอีกครั้ง 19 ม.ค. 2561 18:46 19 ม.ค. 2561 19:04 ไทยรัฐ