วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศศิลปินแห่งชาติ 60 อารอง-น้าหง่าว สาขาการแสดง ไข่บูติก สาขาแฟชั่น

กวช.ประกาศผลการคัดเลือก
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีผู้ได้รับการยกย่อง 17 คน โดยมีศิลปินคนดังจากวงการบันเทิง อาทิ รอง เค้ามูลคดี นักแสดงอาวุโส ยุทธนา มุกดาสนิท ผกก.ภาพยนตร์ชื่อดัง...

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 17 คน ดังนี้
1. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 5 คน ได้แก่

1.1 นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตรกรรม)


1.2 นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม)

1.3 นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม)

1.4 นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น) ดีไซเนอร์ชื่อดัง เจ้าของห้องเสื้อ ไข่ บูติก

1.5 นายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม) 

2. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 3 คน ได้แก่


2.1 นางเพ็ญศรี เคียงศิริ 


2.2 นายพิบูลศักดิ์ ละครพล


2.3 นายเทพศิริ สุขโสภา

3. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 9 คน ได้แก่


3.1 นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์)


3.2 นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย)

3.3 นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา)

3.4 นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล)
 นักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดัง

3.5 ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (นาฏศิลป์สากล)

3.6 นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล)
 เจ้าของฉายา นักร้องโบราณ

3.7 ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน (ละครเวที)

3.8 นายยุทธนา มุกดาสนิท (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)


3.9 นายคเณศ (รอง) เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะมอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติประจำปี 60 จำนวน 17 คนเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งในวันศิลปินแห่งชาติ คือ วันที่ 24 ก.พ.61 หรือวันอื่นแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าแทนเดือนละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย รายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง นอกจากนี้หากเป็นโอกาสสำคัญหรือหากเจ็บป่วย จะได้รับค่าของเยี่ยมรายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อราย/ครั้ง สำหรับกรณีหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท เงินช่วยเหลือจัดทำหนังสือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บาท อย่างไรก็ตามจะมีการจัดทำสารคดีภาพยนตร์ หรือนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงาน ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป.

กวช.ประกาศผลการคัดเลือก
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีผู้ได้รับการยกย่อง 17 คน โดยมีศิลปินคนดังจากวงการบันเทิง อาทิ รอง เค้ามูลคดี นักแสดงอาวุโส ยุทธนา มุกดาสนิท ผกก.ภาพยนตร์ชื่อดัง... 19 ม.ค. 2561 17:50 19 ม.ค. 2561 18:26 ไทยรัฐ