วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มรอบจ่ายเงินเด็กแรกเกิด 22-23 ม.ค. ได้สิทธิ 202,457 ราย

กรมบัญชีกลาง เพิ่มรอบจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนม.ค. เป็น 22-23 ม.ค.จำนวน 202,457 ราย หลังชะลอจ่าย เพื่อตรวจคุณสมบัติ ก่อนจ่ายอีกรอบ 12-13 ก.พ. พร้อมเริ่มตั้งแต่มี.ค.เป็นต้นไป จ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนเช่นเดิม...

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิโดยตรง โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินในแต่ละเดือนให้กับกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนม.ค. 2561 รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิแล้ว จำนวน 186,972 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 134,622,400 บาท เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เนื่องจากมีการชะลอการจ่ายเงินสำหรับผู้มีสิทธิบางกลุ่ม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดไว้ในปี 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางและกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้หารือร่วมกันแล้ว สรุปว่าจะเพิ่มรอบการจ่ายเงินประจำเดือน ม.ค. 2561 รอบที่ 2 ในวันที่ 22-23 ม.ค. 2561 โดยมีผู้มีสิทธิรับเงินจำนวน 202,457 ราย เป็นเงินประมาณ 164 ล้านบาท

สำหรับเดือนก.พ. 2561 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินในวันที่ 12-13 ก.พ. 2561 และตั้งแต่เดือนมี.ค. 2561 เป็นต้นไป จะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามเดิม

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ National e-Payment ที่ภาครัฐจ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้มีสิทธิแบบตรงตัว ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผ่าน Promptpay ซึ่งมีความสะดวกและคล่องตัวขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของเด็กและบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง.

กรมบัญชีกลาง เพิ่มรอบจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนม.ค. เป็น 22-23 ม.ค.จำนวน 202,457 ราย หลังชะลอจ่าย เพื่อตรวจคุณสมบัติ ก่อนจ่ายอีกรอบ 12-13 ก.พ. พร้อมเริ่มตั้งแต่มี.ค.เป็นต้นไปจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนเช่นเดิม... 19 ม.ค. 2561 12:09 19 ม.ค. 2561 12:23 ไทยรัฐ