วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค่าแรงขยับเพิ่ม 3% ไทยพาณิชย์ หวั่นจ้างงานซบเซา ไม่ช่วยกระตุ้นใช้จ่าย

ไทยพาณิชย์ มองค่าจ้างขั้นต่ำไทย ปรับเพิ่มขึ้น 3% ยังคงสูงสุดในอาเซียน ตามด้วยฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ชี้อาจไม่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของครัวเรือน จากภาวะจ้างงานซบเซา...

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกบทวิเคราะห์ภายหลังคณะกรรมการค่าจ้าง ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ แยกตามกลุ่มจังหวัด 7 กลุ่ม ตั้งแต่ 5-22 บาท ทำให้ค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 315.97 บาทต่อวัน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 2561 ว่า จะส่งผลให้ค่าจ้างสำหรับแรงงานกลุ่มดังกล่าวขยับขึ้นราว 3%YOY (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่ใกล้เคียงกับการปรับเพิ่มในครั้งก่อนเมื่อเดือน ม.ค. 2560
 
พร้อมระบุการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยฟิลิปปินส์มีการประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อเดือน ต.ค. 2560 เฉลี่ย 4.5%YOY ทั่วประเทศ ในขณะที่เวียดนาม และกัมพูชา มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำต่อเนื่องทุกปี ประมาณ 5%YOY และ 9%YOY ตามลำดับ ขณะที่อีกหลายประเทศก็มีแผนที่ จะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ ได้แก่ ลาว และ เมียนมา ที่กำลังพิจารณาจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เฉลี่ย 33%YOY และ 25%YOY ตามลำดับ

นอกจากนี้ มองว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ อาจไม่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของครัวเรือน ถ้าการจ้างงานยังซบเซา โดยค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นในรอบนี้ที่ราว 3%YOY ถือเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อปี 2561 ที่อีไอซีคาดการณ์ที่ 1.1%YOY ทำให้ค่าจ้างที่แท้จริงจะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มกำลังซื้อระดับฐานรากที่น่าจะได้รับประโยชน์โดยตรง อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อของคนกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงจากสภาวะการจ้างงานที่ซบเซา โดยในปี 2560 แม้ค่าจ้างขั้นต่ำจะถูกปรับเพิ่มขึ้นราว 2%YOY แต่จำนวนการจ้างงานแรงงานกลุ่มนี้กลับลดลง 2.2% โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่ทำงานล่วงเวลา และรายได้เฉลี่ยต่อวันลดลง ทำให้กำลังซื้อในภาพรวมไม่ได้เพิ่มขึ้น ตามการปรับเพิ่มของค่าจ้าง การขึ้นค่าจ้างในช่วงที่ความต้องการแรงงานลดลง ถือเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติม ต่อตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัว
 
สำหรับด้านต้นทุนแรงงานของไทยจะเพิ่มขึ้น แต่ในอัตราที่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะส่งผลให้ต้นทุนด้านแรงงานไทยให้สูงขึ้น แต่เมื่อเทียบกับการปรับเพิ่มค่าจ้างของประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ถือว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก ในทางกลับกันช่องว่างระหว่างค่าจ้างขั้นต่ำของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประเทศต่างๆ มีนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานในอัตราที่สูงกว่า ดังนั้น ต้นทุนด้านแรงงานของไทยที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันมากนัก

อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานไทยในปัจจุบันยังคงสูงสุดในภูมิภาค ที่ประมาณ 9.5-10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน หลังการปรับขึ้น ตามมาด้วย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ที่ 8 และ 7.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ตามลำดับ.

ไทยพาณิชย์ มองค่าจ้างขั้นต่ำไทย ปรับเพิ่มขึ้น 3% ยังคงสูงสุดในอาเซียน ตามด้วยฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ชี้อาจไม่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของครัวเรือน จากภาวะจ้างงานซบเซา... 19 ม.ค. 2561 11:32 19 ม.ค. 2561 11:53 ไทยรัฐ