วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดกรุ ครม.ประยุทธ์ 5 หลอนนาฬิกาหรู แจงยิบ แม้พระองค์ละ 500 เปียโน (คลิป)

ป.ป.ช.เปิดกรุ ครม.ประยุทธ์ 5 “ไพรินทร์” อู้ฟู่สุด 180 ล้านบาท ขณะครม.หน้าใหม่ หลอนนาฬิกาหรู แจงทรัพย์สินยิบ 'ลักษณ์' โชว์โปร่งใส แสดงบัญชีพระพุทธรูปองค์ละ 500 บาท ด้าน “กอบศักดิ์” ยื่น ครอบครองเปียโนด้วย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 16 คน และกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 18 คน


สำหรับรัฐมนตรีหน้าใหม่ ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 มีจำนวน 10 คน ดังนี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 29 ล้านบาท เป็นเงินฝาก 10 ล้านบาท ที่ดิน 9 ล้านบาท มีหนี้สิน 6 ล้านบาท

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 31 ล้านบาท โดยเป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7 ล้านบาท และเงินฝาก 5 ล้านบาท หนี้สิน 1 ล้าน 6 แสนบาท 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 60 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินลงทุน 29 ล้านบาท เงินฝาก 15 ล้านบาท หนี้สิน 5 หมื่นบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 17 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 10 ล้านบาท หนี้สิน 2 ล้าน 2 แสนบาท 

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 84 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 51 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 179 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุน รวม 94 ล้านบาท ที่ดิน รวม 31 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน 

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีทรัพย์สิน 16 ล้านบาท เป็นที่ดิน 8 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 67 ล้านบาท เป็นเงินฝาก 22 ล้านบาท เงินลงทุน 18 ล้านบาท หนี้สิน 2 แสน 1 หมื่นบาท

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคู่สมรส มีทรัพย์สินรวมกว่า 72 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินลงทุน กว่า 38 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 28 ล้านบาท ส่วนใหญ่คือที่ดิน 17 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

ทั้งนี้เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตด้วยว่า รัฐมนตรีหลายคนแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินอย่างละเอียดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรากฏข่าวการครอบครองนาฬิกาหรู ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ไม่ปรากฏในการแสดงบัญชีรายชื่อทรัพย์สินและหนี้สิน จนป.ป.ช.ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เช่น นายลักษณ์ แสดงบัญชีรายชื่อทรัพย์สินอื่น อาทิ พระพุทธรูป 17 องค์ มีราคาองค์ละ 500-2,500 บาท และนายกอบศักดิ์ แสดงการถือครองเปียโน 1 หลัง มูลค่า 5 แสนบาท

ป.ป.ช.เปิดกรุ ครม.ประยุทธ์ 5 “ไพรินทร์” อู้ฟู่สุด 180 ล้านบาท ขณะครม.หน้าใหม่ หลอนนาฬิกาหรู แจงทรัพย์สินยิบ 'ลักษณ์' โชว์โปร่งใส แสดงบัญชีพระพุทธรูปองค์ละ 500 บาท ด้าน “กอบศักดิ์” ยื่น ครอบครองเปียโนด้วย 19 ม.ค. 2561 11:17 20 ม.ค. 2561 15:23 ไทยรัฐ