วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ ให้กำลังใจกำลังพล เนื่องในวันกองทัพไทย ป้องสถาบันหลักของชาติ

นายกฯ ให้กำลังใจกำลังพล เนื่องในวันกองทัพไทย ป้องสถาบันหลักของชาติ

  • Share:

นายกฯ ให้กำลังใจกำลังพลเนื่องในวันกองทัพไทย ย้ำให้ตระหนักในหน้าที่ มุ่งปกป้องสถาบันหลักของชาติ และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง สามัคคี มีวินัย ซื่อสัตย์ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ 19 ม.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจกำลังพลของกองทัพไทย เนื่องในวันกองทัพไทย วานนี้ (18 ม.ค. 61) ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติไทย ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกอบพระมหาวีรกรรมกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะ เมื่อปี พ.ศ. 2135 โดยขอให้กำลังพลและครอบครัว มีความสุขความเจริญ เป็นกำลังสำคัญของกองทัพไทย ในการดำรงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน สืบไป

“นายกฯ รู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งเมื่อถึงวันกองทัพไทย เพราะประเทศชาติของเรามีพระมหากษัตริย์ และบรรพชนที่ยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองจนถึงปัจจุบัน เป็นแบบอย่างให้ทหารทั้งหลายสืบทอดกันต่อมา”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ขอให้ทหารทุกนายตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชาติ ร่วมแรงร่วมใจกันพิทักษ์รักษาสถาบันหลัก ดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ชาติ สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง รวมทั้งดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง สามัคคี มีวินัย ซื่อสัตย์ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเคร่งครัด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้