วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เหล่าทัพ' ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม ในวันกองทัพไทย 2561

ยิ่งใหญ่-สง่างาม!! "กองทัพบก-กองทัพเรือ-กองทัพอากาศ" จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2561 ...

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานการจัดงานวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2561 โดยแต่ละเหล่าทัพทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามในพื้นที่ต่างๆ โดยกองทัพบก ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กองทัพเรือ ที่ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกองทัพอากาศ ที่ลานอเนกประสงค์หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม และเนื่องในวันกองทัพบก โดยมีกำลังพลสวนสนาม 3,510 นาย มี พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสมจากนั้น พล.อ.เฉลิมชัย ได้อ่านสาส์นของ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวให้โอวาทกำลังพลตอนหนึ่งว่า สำหรับทหารใหม่ทุกนาย นับเป็นโอกาสสำคัญที่ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ จึงขอให้ทุกคนได้ยึดมั่น และรักษาสัจจวาจาที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติไปตลอดชีวิตในฐานะทหารของชาติ โดยมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยกันปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด

ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนประพฤติตนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และปกป้องค้ำจุนประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบไป

ที่กองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม
เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดยจัดกำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ เข้าร่วมสวนสนามครั้งนี้ จำนวน 12 กองพัน ประกอบด้วย
กองพันที่ 1. โรงเรียนนายเรือ กองพันที่ 2. กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองพันที่ 3. กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
กองพันที่ 4. กรมสารวัตรทหารเรือ กองพันที่ 5. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองพันที่ 6. กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

กองพันที่ 7. กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพันที่ 8. กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองพันที่ 9. กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองพันที่ 10. กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ กองพันที่ 11. กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ กองพันที่ 12. กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ

โดยมี นาวาเอก พานิช ศิริสัมปทา รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้บังคับกรมผสมสวนสนาม


ขณะที่ กองทัพอากาศ โดย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในส่วนของกองทัพอากาศ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จัดขึ้นเพื่อให้นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ ได้เข้ากระทำการปฏิญาณตนฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือเป็นทหารที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง และยังได้จัดให้มีการสวนสนามของทหาร 4 กองพัน ได้แก่


- กองพันนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ - กองพันนักเรียนจ่าอากาศ - กองพันทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ - กองพันทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์

นอกจากนี้ กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16) จำนวน 2 เครื่อง บินผ่านบริเวณพิธี และเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๔ (T-41D) จำนวน 3 เครื่อง บินโปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อเป็นเกียรติ เป็นสิริมงคลต่อเหล่าทหารอากาศ และกองทัพอากาศ เนื่องในวันกองทัพไทย และการแสดงภาคพื้นก่อนประกอบพิธี ได้แก่ การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี (แฟนซีดริล) และการแสดงกระบี่กระบอง ของนักเรียน จ่าอากาศ.

ยิ่งใหญ่-สง่างาม!! "กองทัพบก-กองทัพเรือ-กองทัพอากาศ" จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2561 ... 19 ม.ค. 2561 07:15 19 ม.ค. 2561 08:07 ไทยรัฐ