วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลื้ม ศธ.“คุณธรรม-ความโปร่งใส” พุ่ง

ปลื้ม ศธ.“คุณธรรม-ความโปร่งใส” พุ่ง

  • Share:

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่าทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี เป็นผลมาจากการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามการทุจริตของตนตามนโยบายของรัฐบาล

ด้านนายพะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) โฆษก ศธ. กล่าวว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 60 ใช้ดัชนี 5 ด้านคือ 1.ความโปร่งใส 2.ความรับผิดชอบ 3.ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4.วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5.คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ในส่วนของ ศธ. มีคะแนน ประเมินรวมดังนี้ สำนักงานปลัด ศธ. 83.80 คะแนน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 82.97 คะแนน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 84.92 คะแนน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 89.01 คะแนน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 81.42 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบปี 59 กับ 60 พบว่าทุกแห่งมีคะแนนภาพรวมในระดับสูงมาก แต่เมื่อแยกตามดัชนีพบว่าทุกแห่งมีคะแนนความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงมาก ขณะที่คะแนนวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่า 80 คะแนน ยกเว้น สกอ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้