วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"วีระ" บี้เบิกงบฯ วธ.-โชว์งาน 3 องค์การมหาชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ตนได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด วธ.เบิกจ่ายให้เร็วขึ้น หลังจากมีรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของวธ.มีความล่าช้า และเบิกจ่ายไปได้เพียงร้อยละ 19.5 โดย 3 หน่วยงานที่เบิกจ่ายล่าช้าที่สุด ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร และสำนักงานปลัด วธ. ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. ไปติดตามทุกกรม และรายงานผลภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ตนได้สั่งการ ถึงการจัดทำยุทธศาสตร์ วธ. ซึ่งให้จัดเตรียมโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำลังจะประกาศออกมาใช้เร็วๆนี้ ขณะเดียวกัน ยังได้กำชับให้ 3 องค์การมหาชน ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์คุณธรรม และหอภาพยนตร์ สรุปผลการ ดำเนินงานขององค์กรในรอบ 3 ครึ่ง ภายใต้การบริหารงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่อง จากที่ผ่านมาพบว่ามีผลการดำเนินงานได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนั้น ต่อจากนี้จะต้องตระหนักถึงการทำงานประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กรมการ ศาสนา (ศน.) ประสานงานไปยัง 5 องค์กรศาสนา ในการจัดทำปฏิทินกิจกรรมทางศาสนา เพื่อที่จะให้ ศน.เข้าไปร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ตนได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด วธ.เบิกจ่ายให้เร็วขึ้น 19 ม.ค. 2561 02:32 19 ม.ค. 2561 02:43 ไทยรัฐ