วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลสำรวจพบเด็กอ้วน ร.ร.เอกชนอื้อ

ผลสำรวจพบเด็กอ้วน ร.ร.เอกชนอื้อ

  • Share:

ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ของ รัฐ และเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรง ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเอกชนที่ทำการสำรวจ พบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาโภชนาการเกินกว่ากำหนด หรือเป็นโรคอ้วน ระดับประถมศึกษามีมากถึงร้อยละ 19.6 และระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 36 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมาก นอกจากนี้ ยังพบว่าในจำนวนดังกล่าวเกินร้อยละ 60 มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง ทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว สช.จึงเตรียมที่จะขยายผลการดำเนินโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับทางโรงเรียน ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองต้อง ช่วยดูแลในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินของลูกใหม่ รวมถึงต้องส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกับทางโรงเรียน และโรงเรียนเองก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆ ที่จำหน่ายภายในโรงเรียนด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้