วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ้น 'ไพโรจน์ ล่ำซำ' อดีตสมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม วัย 84

ภาพจาก เฟซบุ๊ก LoxleyGroup

'ไพโรจน์ ล่ำซำ' อดีตสมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ สิริอายุรวม 84 ปี 7 เดือน จัดบำเพ็ญกุศล ณ วัดเบญจมบพิตรฯ...

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ฝ่ายบริหารกลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบที่ รพ.ศิริราช เมื่อวันที่ 17 ม.ค. สิริอายุรวม 84 ปี 7 เดือน

นายไพโรจน์สมรสกับท่านผู้หญิงอรสา (ชวกุล) ล่ำซำ มีบุตร 2 คน คือนายกฤษฎา และนายพงศกร ล่ำซำ โดยนายไพโรจน์เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่ปรึกษา รมว.คมนาคม

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 3 คืน วันที่ 18-20 ม.ค. จากนั้นญาติจะสวดพระอภิธรรมอีก 4 คืน วันที่ 21-24 ม.ค. ณ ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรฯ.

'ไพโรจน์ ล่ำซำ' อดีตสมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ สิริอายุรวม 84 ปี 7 เดือน จัดบำเพ็ญกุศล ณ วัดเบญจมบพิตรฯ... 19 ม.ค. 2561 02:08 19 ม.ค. 2561 02:31 ไทยรัฐ