วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำหนดรัชดาภิเษกเป็นศูนย์รวมสินค้า จัดระบบโลจิสติกส์ในผังเมืองรวมใหม่

ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยนายศักดิ์ชัยกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้ ผังเมืองรวมกรุงเทพฯฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 แล้วเสร็จ และคาดว่าปี 2562 จะประกาศใช้

ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์ ผู้ชำนาญการด้านระบบโลจิสติกส์ กล่าวว่า จากการศึกษาฯได้เสนอให้ตั้งพื้นที่กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของกรุงเทพฯขึ้น ประกอบด้วย 1. ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าในเมือง (City DC) โดยกำหนดให้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ภายในวงแหวนรัชดาภิเษก ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าที่ถูกส่งมาจากคลังสินค้าขนาดใหญ่หรือแหล่งผลิตนอกเมือง ก่อนกระจายไปยังแหล่งผู้บริโภคในเมือง 2.คลังสินค้าขนาดใหญ่ชานเมือง กำหนดให้อยู่บริเวณรอบนอกถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก มีหน้าที่เก็บสินค้า ก่อนขนส่งมายังพื้นที่พาณิชยกรรมในเขตกรุงเทพฯชั้นในและชั้นกลาง และ 3.คลังสินค้าริมแม่น้ำ มีหน้าที่เก็บสินค้าขนส่งทางเรือก่อนจะส่งต่อมายังพื้นที่พาณิชยกรรมในเขตกรุงเทพฯทั้งชั้นในและชั้นกลาง.

ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ 19 ม.ค. 2561 01:30 19 ม.ค. 2561 01:37 ไทยรัฐ