วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชื้อก่อโรคกับน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ

ในร่างกายคนเรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 70% แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ น้ำที่อยู่ในเซลล์ 60% น้ำที่อยู่นอกเซลล์ประมาณ 30% และน้ำที่อยู่ในเนื้อเยื่อหรือเลือด 10%

ทำให้คนเราต้องการน้ำวันละ 8 แก้วต่อวัน น้ำมีหน้าที่ช่วยย่อยอาหาร ละลายสารอาหารและออกซิเจน ทำให้เลือดไหลเวียน ช่วยละลายสารพิษ และขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ

ปัจจุบันน้ำดื่มที่เราเห็นมีวางขายหลายรูปแบบ หลายขนาด และหลายสถานที่ ผู้บริโภคเลือกซื้อกันได้ตามสะดวก ทั้งแบบบรรจุขวด แบบตู้กด ตู้หยอดเหรียญสาธารณะ

ทุกที่ต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น เชื้อก่อโรค และแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท สารหนู ซึ่งเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษ

เชื้อก่อโรคที่อาจพบปนเปื้อนในน้ำดื่มจากตู้กด ตู้หยอดเหรียญสาธารณะ ได้แก่ อี.โคไล, สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส, ซาลโมเนลลา และคลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์

หากเราดื่มน้ำที่มีเชื้อก่อโรคข้างต้นปนเปื้อน จะส่งผลเสียต่อร่างกายคือ ทำให้ท้องร่วง ท้องเดิน ปวดศีรษะ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนและอ่อนเพลีย
ส่วนโคลิฟอร์ม เป็นเชื้อที่บ่งชี้ถึงความไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะของการผลิต

วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญสาธารณะ จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อ นำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของโคลิฟอร์ม และเชื้อก่อโรคจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ อี.โคไล, สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส และซาลโมเนลลา

ผลการตรวจวิเคราะห์ ปรากฏว่าไม่พบเชื้อทั้ง 4 ชนิด ในน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญทุกตัวอย่าง

วิธีเลือกตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ปลอดภัย ขอแนะว่าควรเลือกตู้ที่มีที่ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นละออง แหล่งระบายน้ำเสียและขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 30 เมตร เป็นบริเวณที่ไม่เฉอะแฉะสกปรก ตู้ต้องมีฝาเปิดปิดช่องรับน้ำ และสภาพตู้น้ำต้องไม่เป็นสนิม.

ในร่างกายคนเรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 70% แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ น้ำที่อยู่ในเซลล์ 60% น้ำที่อยู่นอกเซลล์ประมาณ 30% และน้ำที่อยู่ในเนื้อเยื่อหรือเลือด 10%... 18 ม.ค. 2561 13:40 18 ม.ค. 2561 13:41 ไทยรัฐ