วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Palmist/leave a tip


ดิฉันเป็นหมอดูลายมือ อยากทราบศัพท์เกี่ยวกับการดูลายมือค่ะ ตอบ-ยินดีครับ palm หมายถึง ฝ่ามือ palmist หมายถึง หมอดูลายมือ บางคนเรียกว่า palm reader และ palmistry คือ ศาสตร์การดูลายมือ

กริยาวลีดูลายมือใครก็คือ read somebody’s palm

แต่ถ้าท่านเจอวลี hold somebody in the palm of your hand หรือ have somebody in the palm of your handสื่อถึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อใครคนใดคนหนึ่ง ถึงขนาดสั่งให้ทำอะไรก็ได้

ส่วนศัพท์ที่ท่านต้องใช้ขณะอยู่ในร้านอาหาร เมื่อต้องการทราบว่าท่านจะสั่งอาหารอะไร บริกรมักจะพูดว่า Are you ready to order? ทานพร้อมจะสั่งอาหารหรือยังคะ? ท่านต้องการทานอะไรก็ใช้ I order....สั้นๆเลย กระชับเลยครับ เช่น I order a salad. ผมขอสั่งสลัดจานหนึ่ง

บัญชีค่าอาหารเหมือนกัน คนอเมริกันจะใช้ check ส่วนคนอังกฤษใช้ bill

ในภาษาไทย เราพูดว่าให้ทิป เมื่อพูดภาษาอังกฤษก็เลยใช้ว่า give a tip ที่สุภาพกว่า ผมว่าใช้ leave a tip ดีกว่าครับ คือ leave extra money for the waiter or the waitress ให้ทิปบริกรชาย หรือบริกรหญิง

แต่ถ้ามีข้อความในเมนู หรือมีป้ายเล็กๆ ติดไว้ในร้านว่า Service is included. ก็หมายถึง ทิปรวมอยู่ในบิลค่าอาหารแล้ว ท่านไม่ต้องให้อีก.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

ดิฉันเป็นหมอดูลายมือ อยากทราบศัพท์เกี่ยวกับการดูลายมือค่ะ ตอบ-ยินดีครับ 18 ม.ค. 2561 10:43 18 ม.ค. 2561 10:43 ไทยรัฐ