วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กต๊อก' บุกเยี่ยมทหารถึงฐานปฏิบัติการ 'พลาญยาว-ผามออีแดง'

สร้างขวัญ!! "ผบ.ทหารสูงสุด" นำคณะนายทหาร บก.ทัพไทย ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม "กองกำลังสุรนารี" ณ ฐานปฏิบัติการพลาญยาว และผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพล ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 61 พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ณ ฐานปฏิบัติการพลาญยาว และผามออีแดง กองกำลังสุรนารี อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ได้ออกปฏิบัติงานในสนามตามแนวชายแดน

ซึ่งกองกำลังสุรนารีเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันประเทศด้านตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การให้ความช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ชื่นชมกองกำลังสุรนารีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทุ่มเท เสียสละ ทำให้กองทัพไทยเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนนอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนี้ไว้ จะทำให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชนสืบไป.สร้างขวัญ!! "ผบ.ทหารสูงสุด" นำคณะนายทหาร บก.ทัพไทย ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม "กองกำลังสุรนารี" ณ ฐานปฏิบัติการพลาญยาว และผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพล ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน... 18 ม.ค. 2561 08:56 18 ม.ค. 2561 09:50 ไทยรัฐ