วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ดิศนัดดา” แนะซ่อมฝายแก้ยากจน ชงรัฐทุ่ม 2 หมื่นล้านอุ้มเกษตรกร

ลุยพัฒนาแหล่งน้ำ 8 พันแห่งทั่วไทย

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ขอนำเสนอแนวทางให้รัฐบาลพิจารณาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรที่เห็นผลเร็วภายใน 5-6 เดือน ถ้าทำสำเร็จจะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 30,000-48,000 ล้านบาท ในท้องถิ่นและส่งผลให้เกิดเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจอีก 12 เท่า ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ได้ 0.2% ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่แล้ว 8,403 แห่ง ใน 69 จังหวัด ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แบ่งเป็นชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1,317 แห่ง และโครงการชลประทานขนาดเล็กของกรมชลประทาน ที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,086 แห่ง ซึ่งการซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่มีอยู่นี้ใช้งบประมาณสูงสุดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพราะต้นทุนเท่าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เคยร่วมทำมาแล้วในหลายจังหวัด ประมาณ 500 แหล่งน้ำ ปรากฏว่า 80% ใช้งบประมาณแค่ 400,000 บาทต่อแห่งเท่านั้น

“ผมเคยเสนอแนวคิดเรื่องนี้มาหลายเวที แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หากทำได้ตามนี้จริงปริมาณน้ำทั้งหมดจะได้กว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เทียบเท่ากับเขื่อนรัชประภาทั้งเขื่อน มีศักยภาพในการนําน้ำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ 12 ล้านไร่ ต่างจากการทำเขื่อนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาสร้างหลายปี เสียงบประมาณจำนวนมาก และยังไม่ตอบโจทย์ช่วยชาวบ้านอย่างเต็มที่”
ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าวว่า ปัจจุบันแหล่งน้ำขนาดเล็กดังกล่าวมีความเสียหายเกิดจากอายุการใช้งาน และภัยธรรมชาติ เช่น หน้าฝายถูกน้ำกัดเซาะ ปีกฝาย ประตูน้ำ สันฝาย ท้ายฝายชำรุด และตะกอนหน้าฝายกักเก็บน้ำได้น้อยลง ทั้งนี้ หากเริ่มดำเนินการซ่อมแซมฝายฯ ในเดือน ม.ค.จะแล้วเสร็จทันช่วงฤดูฝนในเดือน พ.ค. สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ทําการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิจากการปลูกพืชหลังนา 4 เดือน ในอัตราเฉลี่ยไร่ละ 4,000 บาท ทําให้เกิดรายได้รวมเฉลี่ย 48,000 ล้านบาท.

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ขอนำเสนอแนวทางให้รัฐบาลพิจารณาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 18 ม.ค. 2561 08:31 18 ม.ค. 2561 08:58 ไทยรัฐ