วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
 ลุยผลิตอาวุธใน “อีอีซี” ขยายพื้นที่รับลงทุนสะพัด 1.3 ล้านล้านบาท

ลุยผลิตอาวุธใน “อีอีซี” ขยายพื้นที่รับลงทุนสะพัด 1.3 ล้านล้านบาท

  • Share:

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบที่จะนำเสนอนโยบายคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 1 ก.พ. เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซี เพื่อเชื่อมการขนส่งแบบไร้รอยต่อทั้งทางบก น้ำ อากาศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาครวม 168 โครงการ วงเงินลงทุน 988,948 ล้านบาท แบ่งแผนดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน (ปี 2560-2561) ระยะกลาง (ปี 2562-2564) และระยะต่อไปตั้งแต่ปี 2565 คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3 ล้านล้านบาท และอนุมัติแผนการประกาศเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม อีก 19 แห่ง จากเดิม 2 แห่ง ทำให้มีเขตส่งเสริมฯรวม 21 แห่ง รวม 86,775 ไร่ คาดว่าจะมีการลงทุนในพื้นที่ 1.31 ล้านล้านบาท

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีอีซี 47 โครงการ วงเงินลงทุน 30,247 ล้านบาท และเห็นชอบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ 11 จากที่กำหนดไว้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นคงทางทหาร ลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์ที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ ในระยะแรกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การผลิตยุทโธปกรณ์ทางการทหาร มอบให้กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบ ส่วนอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง (เป็นอาวุธและค้าขาย) มอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้