วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“กฟผ.” เตรียมปรับองค์กรลดต้นทุน

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ตัดลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลือง (Lean) ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันคิด ว่าจะทำอะไร และจะตัดอะไรที่ไม่จำเป็นออก เพื่อที่จะทำให้การบริหารงาน กฟผ.เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรองรับเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของพนักงาน กฟผ.ที่มีจำนวน 22,000 คน ก็ตั้งเป้าหมายให้ทยอยลดลงเหลือ 15,000 คน โดยในปีนี้หากพนักงานเกษียณก็จะรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนเพียง 15% ของคนเกษียณเท่านั้น

ทั้งนี้ กฟผ.พร้อมแข่งขันเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งที่ผ่านมากติกาก็ถูกกำหนดให้ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ให้ต่ำกว่าเอกชนอยู่แล้วโดยต่ำกว่า 10 สตางค์ต่อหน่วย และหากให้แข่งขันด้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ก็พร้อมแข่งบนกติกาเงื่อนไขเดียวกัน โดยปัจจุบันนี้ด้วยเงื่อนไขระเบียบราชการที่ยังอนุมัติล่าช้า พร้อมข้อกำหนดจัดซื้อ ที่ให้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในประเทศ ก็ไม่เอื้อกับการแข่งขันของ กฟผ.

“กฟผ.จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ๆ เพื่อความมั่นคงของประเทศ และที่ผ่านมายังถูกสั่งให้ช่วยเหลือลดภาระประชาชนในช่วงราคาค่าไฟฟ้าแพง โดยต้นทุนค่าไฟฟ้า กฟผ. แข่งขันได้และราคาต่ำกว่าเอกชน 10% เนื่องจาก กฟผ.ถูกควบคุมตัวกำไร และมีความสามารถในการกู้เงินต้นทุนต่ำกว่าเอกชน และกรณีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน กฟผ.ก็เลือกที่จะเดินเครื่องก่อน เพราะต้องการลดก๊าซเรือนกระจก แม้กระทั่งแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือพีดีพีก็เสนอให้ปรับเพิ่มพลังงานทดแทนไม่ได้คัดค้านใดๆ และพร้อมจะแข่งขันบนกติการัฐที่เอื้อกับการแข่งขันกับเอกชนอย่างแท้จริง”.

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ตัดลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลือง (Lean) 18 ม.ค. 2561 08:10 18 ม.ค. 2561 09:21 ไทยรัฐ