วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กทม.ขอ 2 หมื่นล้าน บริหารขยะ 24 ปี สภาท้วงของบกลางปีงบประมาณ

กทม.ขอ 2 หมื่นล้าน บริหารขยะ 24 ปี สภาท้วงของบกลางปีงบประมาณ

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอขอความเห็นชอบ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 6 โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เป็นเงิน 67.8 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. อภิปรายว่า โครงการทั้ง 6 โครงการ เป็นการผูกผันงบประมาณในวงเงินสูงถึง 2.7 หมื่นล้านบาท และระยะเวลาผูกพันนั้นยาวนานถึง 24 ปี และการเสนอของบประมาณไม่ได้เสนอของบประมาณตามปกติ เป็นการขอความเห็นชอบในช่วงกลางปีงบประมาณ ปกติแล้วตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง วิธีการงบประมาณ ระบุว่า การขอใช้งบประมาณกลางปีต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ จึงเสนอให้สภา กทม.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยให้ตั้งคณะกรรมวิสามัญ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความจำเป็น ตลอดจน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อ กทม.ในระยะยาวต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมสภา กทม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าว เป็นฝ่ายบริหาร กทม. 10 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ 25 คน กำหนดระยะเวลาศึกษาภายใน 60 วัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้