วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ขอ 2 หมื่นล้าน บริหารขยะ 24 ปี สภาท้วงของบกลางปีงบประมาณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอขอความเห็นชอบ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 6 โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เป็นเงิน 67.8 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. อภิปรายว่า โครงการทั้ง 6 โครงการ เป็นการผูกผันงบประมาณในวงเงินสูงถึง 2.7 หมื่นล้านบาท และระยะเวลาผูกพันนั้นยาวนานถึง 24 ปี และการเสนอของบประมาณไม่ได้เสนอของบประมาณตามปกติ เป็นการขอความเห็นชอบในช่วงกลางปีงบประมาณ ปกติแล้วตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง วิธีการงบประมาณ ระบุว่า การขอใช้งบประมาณกลางปีต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ จึงเสนอให้สภา กทม.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยให้ตั้งคณะกรรมวิสามัญ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความจำเป็น ตลอดจน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อ กทม.ในระยะยาวต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมสภา กทม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าว เป็นฝ่ายบริหาร กทม. 10 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ 25 คน กำหนดระยะเวลาศึกษาภายใน 60 วัน.

รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอขอความเห็นชอบ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 6 โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เป็นเงิน 67.8 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป... 17 ม.ค. 2561 23:59 18 ม.ค. 2561 00:48 ไทยรัฐ