วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รามฯ แจงปรับหลักสูตร-ขู่ฟ้อง สกอ.

รามฯ แจงปรับหลักสูตร-ขู่ฟ้อง สกอ.

  • Share:

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. แถลงข่าวชี้แจงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) ว่า ในส่วนของ ม.ร.มีการประกาศว่าหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ 40 หลักสูตร นั้น เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ ม.ร. ทั้ง 40 หลักสูตร ม.ร.ได้ดำเนินการโดยมติสภา ม.ร.ให้ปิดหลักสูตรไปแล้ว 23 หลักสูตร งดรับนักศึกษา 6 หลักสูตร ที่เหลืออีก 11 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว และส่งเรื่องให้ สกอ.รับทราบแล้ว สำหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งก็ได้เปิดรับอาจารย์ประจำหลักสูตรมาทดแทนแล้ว อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ดังกล่าวได้สร้างปัญหาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างมาก ซึ่ง สกอ.ควรทบทวน

“จากการประกาศของ สกอ. โดยมติ กกอ. ทำให้ ม.ร.เสียชื่อเสียง เมื่อ วันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภา ม.ร. กรรมการ ส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้ จึงมีมติให้ผู้บริหาร ม.ร.ไปพิจารณาว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับ สกอ.อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ม.ร.จะทำหนังสือถึง สกอ. เพื่อขอรายละเอียดการประชุม กกอ. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 ที่มีมติให้ประกาศรายชื่อด้วย” ผศ.วุฒิศักดิ์กล่าว

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะให้เปิดข้อมูลเพื่อให้เด็กรับรู้ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการปกป้องเด็ก สกอ.ทำหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูล เป็นการดำเนินการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ที่สำคัญการประกาศหลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐานไม่ใช่ประกาศทันที แต่ประกาศหลักสูตรที่ไม่ผ่านติดต่อกัน 2 ปี ถือว่าให้โอกาสแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้