วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.ออกซ์ฟอร์ดยอมรับงานวิจัย มจร.

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า มจร.ได้เสนองานวิจัยรูปแบบการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในประเทศไทย ที่เวที St.Anne’s College มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2560 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยหน่วยงาน FLE Learning ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยทีมงานที่ร่วมทำวิจัยประกอบด้วย ศ.ดร.อุทิศ ศิริวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพริเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มจร. ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป อาจารย์พิเศษประจำคณะครุศาสตร์ มจร. ปรากฏว่าผลงานวิจัยของ มจร.ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ในงานวิจัย 50 เรื่องของ 40 ประเทศ เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.flelearning.co.uk ซึ่งเป็นเว็บไซต์วารสารทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยจากประเทศต่างๆที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สามารถนำเสนอผลงานวิจัยจนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

รศ.ดร.สมศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับงานวิจัยดังกล่าวเป็นการนำเสนอถึงแนวทางในการใช้หลักธรรมมาบริหารจัดการในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ.

มจร.ได้เสนองานวิจัยรูปแบบการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในประเทศไทย ที่เวที St.Anne’s College มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ... 17 ม.ค. 2561 23:22 18 ม.ค. 2561 00:30 ไทยรัฐ