วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทัพเรือภาคที่ 1 ทำพิธีสดุดีวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีเกาะช้าง

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2561 รำลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดิน และรักษาเอกราชด้วยความกล้าหาญ...


พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก ธราพล นนทวาทิต รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ่านคำกล่าวผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2561 เพื่อให้ทหารเรือทุกคนได้รำลึกถึงวีรกรรมของบรรพชนทหารเรือ ที่รบอย่างเด็ดเดี่ยว และยอมพลีชีพในสมรภูมิรบอย่างกล้าหาญ เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยมีกำลังพลจากกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และกำลังพลจากเรือที่ปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนฯ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ พลเรือตรีรณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมในพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมในพิธีวางพวงมาลาบนเรือหลวงนเรศวร โดยมี พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนกองทัพเรือเป็นประธาน


พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชา การทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484 อันเป็นยุทธนาวีครั้งสำคัญยิ่งของ กองทัพเรือไทย ในครั้งนั้นฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทางเรือ ประกอบด้วย เรือลาดตระเวนลามอตต์ปิเกต์เป็นเรือธง เรือสลุป 2 ลำ และเรือปืน 4 ลำ เข้ารุกล้ำน่านน้ำไทย บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อจะเข้าระดมยิงหัวเมืองชายทะเลทางภาคตะวันออกของไทย เฉพาะเรือลามอตต์ปิเกต์เพียงลำเดียว ก็มีกำลังพลมากกว่ากำลังพลทั้งหมด ของกำลังรบทางเรือไทยที่รักษาการณ์อยู่บริเวณนั้น อันประกอบด้วย เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา ถึงแม้ว่ากำลังรบของไทยจะเสียเปรียบอย่างมาก แต่วีรชนผู้กล้าหาญของไทยก็ยังมีขวัญและกำลังใจอันเข้มแข็ง ได้เข้าขัดขวางผู้รุกล้ำอธิปไตย และทำการต่อสู้อย่างสุดกำลังความสามารถ ยอมสละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินและรักษาเอกราชด้วยความกล้าหาญ

เหตุการณ์รบครั้งนั้น กำลังทางเรือของไทยที่รักษาการณ์อยู่สามารถทำให้กำลังทางเรือของฝรั่งเศสได้รับความเสียหาย และต้องล่าถอยไปในที่สุด ส่วนฝ่ายไทยต้องสูญเสียเรือรบ จำนวน 3 ลำ และทหารเรือไทยต้องพลีชีพ จำนวน 36 นาย และเพื่อเชิดชูเกียรติทหารเรือไทย ที่ได้สู้รบจนเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ ชาว จ.ตราด และข้าราชการในพื้นที่ ต่างพากันรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาโดยตลอด

กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดตราด จึงถือเอาวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันแห่งวีรกรรมของบรรพชนทหารเรือไทย ที่ทำการรบอย่างเด็ดเดี่ยว และยอมพลีชีพในสมรภูมิรบอย่างกล้าหาญ เพื่อปกป้องเอกราช และรักษาอธิปไตยของชาติให้มั่นคงสืบมาจนทุกวันนี้ เป็นวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน.

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2561 รำลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดิน และรักษาเอกราชด้วยความกล้าหาญ... 17 ม.ค. 2561 21:44 18 ม.ค. 2561 11:59 ไทยรัฐ