วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดโลกลืมสระแก้ว หาเจ้าภาพทอดผ้ากฐิน ทำฝ้าศาลาปฏิบัติธรรม-ซ่อมห้องน้ำ

วัดบ้านใหม่ศรีจำปาทอง วัดที่ถูกลืมของ จ.สระแก้ว ไม่มีเจ้าภาพทอดผ้ากฐิน ตัววัดก็ชำรุดทรุดโทรม ทางวัดกำลังซ่อมห้องน้ำที่ชำรุด และทำให้อีก 5 ห้อง รวมทั้งการซ่อมฝ้าเพดานศาลาฯ วอนคนใจบุญช่วย...

กรณีได้มีผู้โพสต์ลงใน ชมรมคนรักสระแก้ว ของสมาคมนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว ว่า วัดแห่งนี้ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน และมีคนติดตามดูหลายร้อยคน จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงขอเบอร์ติดต่อเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ศรีจำปาทอง คือยังไม่มีญาติโยมคนไหนจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน จึงขอรบกวนผู้สื่อข่าวให้ทางสื่อออกข่าววอนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีในวันที่ 2 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ได้เงินสมทบเข้าวัดหลายแสนเพื่อนำบูรณะวัดดังกล่าว

ความคืบหน้า วันที่ 17 ม.ค.2561 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่วัดบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หมู่ 3 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้พบกับพระใบฎีกาสมัย อุดตโม เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ศรีจำปาทอง ตั้งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาประมาณ 30 กว่าปี อาตมาเป็นเจ้าอาวาสมาเป็นคนที่ 5 แล้ว หลังจากมีการทอดกฐินแล้ว ก็ได้ปรึกษาคณะกรรมการวัดมีมติให้นำลูกรังมาปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างห้องน้ำจำนวน 5 ห้อง แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับการซ่อมแซมห้องน้ำเก่าก็เหมือนกัน ตลอดจนการตีฝ้าศาลาอเนกประสงค์ก็ยังไม่แล้วเสร็จเหมือนกัน เนื่องจากไม่เข้าของคณะกรรมการวัด ไม่ให้ความร่วมมือดังกล่าว ผู้นำหมู่บ้านไม่ได้สนใจในการพัฒนาวัดวาอาราม

นอกจากนี้ หมู่บ้านนี้ประชาชนประกอบชีพเกษตรกรรม มีฐานะค่อนข้างยากจน หนุ่มสาวก็เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯ ปล่อยเด็กกับคนแก่เฝ้าบ้าน จึงไม่มีประชาชนเดินทางร่วมทำบุญกับวัดที่ไม่มีศาสนสถานไม่หรูหรา จึงไม่มีชาวพุทธผู้ใจบุญสุนทานมาร่วมทำบุญกับทางวัด ค่าใช้จ่ายภายในวัด เช่นค่าไฟฟ้าเดือนเกือบ 2,000 บาท เนื่องด้วยคณะกรรมการ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นมาจำนวน 1 หลัง ซึ่งได้ใช้งานมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปี แม้ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ขณะนี้ได้มีจิตศรัทธาจากผู้ใจบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุด จนสามารถใช้งานศาลาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้ตามปกติแล้ว

ทางวัดจึงขอแรงศรัทธาบอกบุญมายังผู้ใจบุญต่อเนื่อง ร่วมเป็นเจ้าภาพตีฝ้าเพดานศาลาปฏิบัติธรรมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งทางวัดยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการที่จะดำเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ และห้องน้ำวัดพังชำรุดก็ยังไม่มีทุนที่จะทำห้องน้ำใหม่ได้ และได้เตรียมสถานที่วัดพร้อมรอศรัทธาชาวพุทธใจบุญร่วมทอดกฐิน ได้มีมติเห็นตรงกันว่าต้องการบอกบุญเพื่อระดมจตุปัจจัยในครั้งนี้ เพื่อจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตีฝ้าเพดานศาลาปฏิบัติธรรมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในภายหน้าต่อไป

พระใบฎีกาสมัย อุดตโม เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ศรีจำปาทอง กล่าวว่า ในวัดได้มีความเห็นความชำรุดทรุดโทรมมาก ขาดการบูรณะและขาดการดูแลของผู้นำหมู่บ้าน เพื่อจะนำจตุปัจจัยทั้งหมดไปทอดถวาย ณ วัดแห่งนี้ ก็วอดผู้ใจบุญ จึงขอเรียนเชิญเจริญจิตศรัทธามายังสาธุชนผู้ใจบุญ เพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป ถ้าญาติโยมไม่สะดวกมาทำที่วัด สามารถติดต่อเบอร์โทร 09-8348-0161

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน จงช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ ขอคำว่า “ความสุขความเจริญ” จงปรากฏมีแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง และขออานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ ให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ.

วัดบ้านใหม่ศรีจำปาทอง วัดที่ถูกลืมของ จ.สระแก้ว ไม่มีเจ้าภาพทอดผ้ากฐิน ตัววัดก็ชำรุดทรุดโทรม ทางวัดกำลังซ่อมห้องน้ำที่ชำรุด และทำให้อีก 5 ห้อง รวมทั้งการซ่อมฝ้าเพดานศาลาฯ วอนคนใจบุญช่วย... 17 ม.ค. 2561 18:58 17 ม.ค. 2561 19:42 ไทยรัฐ