วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มข.แจงหลักสูตรไม่ผ่าน 2 ใน 4 แก้ไขแล้วทั้ง ป.โท-ป.เอก ที่เหลืองดรับนศ.

มข.แจงหลักสูตรไม่ผ่าน 2 ใน 4 แก้ไขแล้วทั้ง ป.โท-ป.เอก ที่เหลืองดรับนศ.

  • Share:

ม.ขอนแก่น แจงกรณี สกอ.ระบุ 4 หลักสูตร มข.ไม่ได้มาตรฐาน ระบุเป็นผลการประเมินปี 58-59 ที่แก้ไขแล้ว โดย 2 หลักสูตรงดรับนักศึกษาไปแล้ว ขณะที่ ป.โท-ป.เอก แก้ไขเรียบร้อย...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 ม.ค.2561 รศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พร้อมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข. พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน) ซึ่งเป็น 2 ใน 4 หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้ประกาศให้เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน คือปีการศึกษา 2558-2559

รศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า 4 หลักสูตรที่ สกอ.ประกาศให้เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานนั้น ซึ่งเป็นรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพในปีการศึกษาดังกล่าว โดยคณะกรรมการกำกับหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการศึกษา ของ มข. ได้ทำการตรวจสอบในปีการศึกษาดังกล่าว โดยพบว่า 10 เกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ.กำหนดไว้นั้น 4 หลักสูตรของ มข. ประกอบไปด้วย

ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาศาสตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) และ ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต่อว่า ในข้อเท็จจริงนั้น ทั้ง 4 หลักสูตรมีการตรวจสอบแล้วพบปัญหาในเรื่องของอาจารย์ประจำ ซึ่ง สกอ.กำหนดให้แต่ละหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรละ 5 คน เป็นเวลา 9 เดือน แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีอาจารย์เกษียณอายุราชการพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้คุณสมบัติในข้อดังกล่าวนี้ตกไป ซึ่ง มข.ก็ได้รายงานตามจริงจนทำให้ สกอ.นั้นประกาศว่า มข.ไม่ได้มาตรฐาน

รศ.ดร.เด่นพงษ์ กล่าวอีกว่า สกอ.ออกมาประกาศว่าเราไม่ได้มาตรฐานนั้น เป็นการตอบที่ตรงจุด ตามที่ มข.เสนอขึ้นไป โดยในการแก้ไขปัญหาในปีการศึกษา 2558-2559 นั้น มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ มข.ทั้งหมด ปัจจุบัน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มีการปิดหลักสูตรไปแล้ว เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น (หลักสูตรนานาชาติ) งดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2557 โดยขณะนี้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มีทั้งหมด 10 คน ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 ที่สถานะปัจจุบันคือ รอสำเร็จการศึกษา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกว่า ยังคงจัดการเรียนการสอนตามปกติ เพราะ มข.ได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนอาจารย์ มีการรับอัตรากำลังทดแทนแล้วเสร็จทั้งหมด โดยนักศึกษาในหลักสูตรทั้ง 2 ระดับชั้นนั้นเป็นนานาชาติ ทั้งจากฝรั่งเศส, เวียตนาม, กัมพูชา และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่กำลังศึกษาในระดับ ป.โท 4 คน และ ป.เอก 6 คน อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ที่อาจารย์ผู้สอนมีจำกัด แต่ มข.ได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและปฎิบัติตามระเบียบของ สกอ.ในภาพรวมทั้งหมดแล้ว

รศ.ดร.เด่นพงษ์ กล่าวด้วยว่า คณะผู้บริหารได้มีการหารือร่วมกับสภา มข., ผู้บริหารหลักสูตร ทั้ง 340 หลักสูตรที่ มข.ได้จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบคุณภาพนั้นดำเนินการตรวจสอบร่วมกันในทุกปีการศึกษาที่สำคัญอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 ท่าน รับผิดชอบนักศึกษา 10 คน เกินกว่านี้ไม่ได้ แต่เราไม่สามารถห้ามให้อาจารย์เกษียณอายุราชการได้ อย่างไรก็ตามการตอบตรงของ สกอ. ให้กับสาธารณชนได้รับทราบเป็นสิ่งที่ดี ที่ มข.พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขและเราได้แก้ไขไปแล้ว ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาและผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปนั้นมั่นใจในคุณภาพการให้บริการการศึกษา ที่ทุกหลักสูตรเราตรวจสอบอย่างเข้มข้น รัดกุมและเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้