วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม คืนความสุขเด็กยากไร้ รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต่อเนื่อง

สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆ ผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ที่ยากไร้มาอย่างต่อเนื่องนานนับสิบปี มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2540 และได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลให้การรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลทั้งในประเทศไทยและเพื่อนบ้านมาตั้งแต่ปี 2544 จวบจนปัจจุบันได้ผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตจากทีมแพทย์ พยาบาลอาสาสมัคร ไปแล้วกว่า 12,000 ครั้ง โดยในแต่ละปีมีเด็กทารกในประเทศไทย ประมาณ 1 ใน 700 คน ที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งจะประสบปัญหาในการหายใจ การดื่มนม การรับประทานอาหาร และการพูด ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านั้นในอนาคต

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยที่ขาดโอกาสเหล่านั้นได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ได้ทำการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน 2 ครั้ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดำเนินการผ่าตัดให้กับผู้ป่วยยากไร้เป็นจำนวน 785 ครั้ง และมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ ที่คณะแพทยศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนอยู่ 1,253 ราย สำหรับในปี 2561 นี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเปิดรับผู้ป่วยใหม่ โดยวางแผนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นจำนวน 3 ครั้ง เริ่มต้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นครั้งแรก ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ในวันที่ 11-15 ก.พ.นี้ ตามมาด้วยที่จังหวัดตากและอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไร ก็ตาม การรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ไม่ได้จบเพียงแค่การผ่าตัดเท่านั้น การดูแลรักษาหลังการผ่าตัด บางกรณีอาจจะต้องผ่าตัดเพิ่มอีกหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลทุกปี เพื่อทำการรักษาต่อเนื่อง อาทิ การทำฟัน การดูแลสุขภาพในช่องปาก และการฝึกหัดพูด เพื่อให้สามารถพูดได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไป การดูแลรักษาหลังผ่าตัดเหล่านี้อาจกิน เวลานานถึง 10-20 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานและพูดได้เป็นปกติ สามารถติดตามการทำงาน และร่วมสนับสนุน โครงการของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ได้ที่ โทร. 0-2075-2700-2 เว็บไซต์ www.operationsmile.or.th  และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/OperationSmileThailand 

สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆ ผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ที่ยากไร้มาอย่างต่อเนื่องนานนับสิบปี มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2540... 17 ม.ค. 2561 14:44 17 ม.ค. 2561 14:45 ไทยรัฐ