วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยม กกล.สุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างขวัญ-กำลังใจทหาร

ผบ.ทหารสูงสุด พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กองทัพภาคที่ 2 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่สนามตามแนวชายแดน...

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61 พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ณ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยการตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ได้ออกปฏิบัติงานในสนามตามแนวชายแดน

ซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันประเทศด้านตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การให้ความช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ชื่นชมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทุ่มเท เสียสละ ทำให้กองทัพไทยเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนี้ไว้ จะทำให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป.

ผบ.ทหารสูงสุด พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กองทัพภาคที่ 2 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่สนามตามแนวชายแดน... 17 ม.ค. 2561 14:40 17 ม.ค. 2561 14:54 ไทยรัฐ