วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอท. ออกโรงเคลียร์ ไม่ขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก ยังคงอัตราเดิม

ทอท. โต้ข่าวโซเชียล ยันไม่ปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก ยังคงเก็บในประเทศอัตราเดิม 100 บาท ส่วนระหว่างประเทศ 700 บาท ย้ำไม่เปลี่ยนแปลงมากว่า 10 ปี ตั้งแต่เปิดสนามบินสุวรรณภูมิ...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. กล่าวชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข่าวการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ หรือ PSC ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จาก 100 บาท เป็น 300 บาท โดยยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก ในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่ ทอท.บริหารงาน และยังคงจัดเก็บค่าบริการในอัตราเดิม โดยผู้โดยสารระหว่างประเทศ 700 บาท และผู้โดยสารภายในประเทศ 100 บาทต่อคน

ทั้งนี้ ทอท.ได้ปรับค่า PSC ครั้งล่าสุด เมื่อเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี 2549 ซึ่งปัจจุบันยังคงจัดเก็บในอัตราเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเสนอปรับอัตราค่า PSC ต่อคณะกรรมการการบินพลเรือนแต่อย่างใด โดยอัตราค่า PSC ที่ ทอท.จัดเก็บในปัจจุบัน เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาต ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ พ.ศ.2560 ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดอัตราค่า PSC สำหรับสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. กรณีเดินทางไปต่างประเทศ เรียกเก็บได้ครั้งละไม่เกิน 700 บาท และกรณีเดินทางภายในประเทศ เรียกเก็บได้ครั้งละไม่เกิน 100 บาท

ส่วนรายได้จากการจัดเก็บค่า PSC กฎหมายได้กำหนดให้ผู้บริหารท่าอากาศยานนำไปใช้ในการจัดหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการบำรุงรักษาด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานของท่าอากาศยานในระดับสากลเท่านั้น โดย ทอท.ได้นำรายได้จากการจัดเก็บค่า PSC ไปดำเนินการในโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานที่ ทอท.บริหารงาน รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในท่าอากาศยานทุกแห่ง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้โดยสารที่จะได้รับความปลอดภัย และความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ ทอท.จัดไว้รองรับ ตลอดจนการจัดส่งรายได้ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม.

ทอท. โต้ข่าวโซเชียล ยันไม่ปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก ยังคงเก็บในประเทศอัตราเดิม 100 บาท ส่วนระหว่างประเทศ 700 บาท ย้ำไม่เปลี่ยนแปลงมากว่า 10 ปี ตั้งแต่เปิดสนามบินสุวรรณภูมิ... 17 ม.ค. 2561 14:26 17 ม.ค. 2561 14:57 ไทยรัฐ