วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝาท่องานศิลป์


ความสมบูรณ์แบบกับคนญี่ปุ่นดูเหมือนจะแยกกันออกยาก แม้แต่เรื่องที่คน หรือประเทศอื่นอาจมองข้ามอย่าง ฝาท่อระบายน้ำทิ้ง ตามถนนหนทาง แต่ญี่ปุ่นเลือกจะพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีน่าสนใจขึ้นจนคนมองข้ามไปเลยว่าข้างใต้ฝาท่อคือน้ำเสียน้ำทิ้งที่ต้องระบายไปบำบัด

ปัจจุบันผู้คนจะพบเห็นฝาท่อระบายน้ำลวดลายต่างๆมากกว่า 12,000 แบบ เช่น ลายการ์ตูนเฮลโหล คิตตี้ คลื่น และดวงดาว เป็นต้น โดยพบฝาท่อพิเศษนี้ในมากกว่า 1,700 เมืองใหญ่และเล็ก รวมทั้งหมู่บ้านทั่วประเทศ

แรกเริ่มเดิมที โครงการนี้มีขึ้นเพื่อปรับภาพลักษณ์เครือข่ายระบบระบายน้ำเสีย แต่จนป่านนี้ ซึ่งผ่านมา 40 กว่าปีแล้ว ฝาท่อลวดลายและสีสันสวยงามสะดุดตา ยังมีให้พบเห็นกันอยู่และยังมีการทำออกมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากทำให้ผู้คนหลงลืมว่าภายใต้ฝาปิดสวยงามคือ ท่อระบายน้ำเสียแล้ว ยังทำให้ถนนหรือพื้นที่ที่มีฝาท่อระบายน้ำเหล่านี้ปิดอยู่มีความสวยงามตามไปด้วย ไม่ต้องปรับภูมิทัศน์อะไรให้มากเรื่องเปลืองงบกันมาก

และยังเกิดกระแสคนสนใจงานศิลปะฝาท่อระบายน้ำ หรือแมนโฮเลอร์ (Manholers) เดินทางติดตามไปถ่ายภาพศิลปะ หรือลวดลายฝาท่อระบายน้ำทั่วประเทศ เพราะมองฝาท่อกลายเป็นงานศิลปะไปเสียแล้ว

การตามไปเก็บภาพงานศิลป์บนฝาท่อจึงเป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจไม่น้อยสำหรับนักถ่ายภาพ หรือผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ

เพราะเป็นแหล่งงานศิลป์รูปแบบใหม่ที่ควรค่าต่อการเก็บบันทึกเป็นภาพถ่ายไว้ ไม่ต่างกับการบันทึกประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ที่เป็นที่ภาคภูมิใจของคนในพื้นที่นั้นๆ

นวัตกรรมเกิดขึ้นได้ในทุกสิ่ง หากเลือกที่จะคิดพัฒนาได้เหมือนมุมมองแนวคิดของคนญี่ปุ่นที่น่าชื่นชมข้อนี้.

เกรียงศักดิ์ จุนโนนยางค์

ความสมบูรณ์แบบกับคนญี่ปุ่นดูเหมือนจะแยกกันออกยาก แม้แต่เรื่องที่คน หรือประเทศอื่นอาจมองข้ามอย่าง ฝาท่อระบายน้ำทิ้ง 17 ม.ค. 2561 09:55 17 ม.ค. 2561 10:01 ไทยรัฐ