วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัด ม.44 ลอยตัวน้ำตาลทราย “อุตสาหกรรม-พาณิชย์” ลุ้นระทึกลดราคาขายปลีก

ใช้ ม.44 ประกาศลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาลในประเทศ มีผลตั้งแต่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา สอน.ฟันธงราคาขายปลีกหน้าโรงงานลดลงทันที 1-3 บาทต่อ กก. แต่ราคาขายปลีกจะลดลงจริงตามนี้หรือไม่ โยนเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ดูแลต่อไป โดยราคาขายปลีกจะลดลงตามไปด้วย 1-2 บาทต่อ กก.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาตรา 44 เรื่องการแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งระบบ โดยเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างฯ ทั้งระบบ พ.ศ.2559-2560 ที่ต้องแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นสากล และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ต้องมีการยกเว้นการใช้บังคับ (18) ของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 เพื่อให้ดำเนินการปรับโครงสร้างฯได้ตามแผนที่กำหนดไว้ อาทิ ยกเว้นการกำหนดราคาขายน้ำตาลเพื่อบริโภคในประเทศ ตั้งแต่ฤดูการผลิต 2560/2561-ปีการผลิต 2561-2562

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รักษาการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) กล่าวว่า หลังจากประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลทราย จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศเปลี่ยนแปลงไป คาดว่าราคาขายส่งน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน จะลดลง 1-3 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากปัจจุบันนี้ที่อยู่ที่ 19-20 บาทต่อ กก. แต่ในสัปดาห์นี้ราคาน้ำตาลทรายขายปลีกในประเทศจะยังไม่ลดลง เนื่องจากยังมีน้ำตาลค้างอยู่ในตลาดบางส่วน ซึ่งจะขายหมดในปลายสัปดาห์นี้ ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายในประเทศ จึงมีแนวโน้มปรับลดลงภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ต้องออกสำรวจว่า ราคาขายน้ำตาลปรับลดลงตามราคาหน้าโรงงานหรือไม่

“เมื่อราคาขายส่งหน้าโรงงานน้ำตาลลดลง ราคาขายปลีกในประเทศจะลดลงตามไปด้วยแต่จะลดลงในอัตราเท่าใดก็อยู่ที่ต้นทุนของผู้ค้าแต่ละรายเป็นสำคัญ โดยยอมรับว่าการลอยตัวน้ำตาลที่ผ่านมาเดิมกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 ก็ถือว่าล่าช้ามาก จึงต้องเร่งรัดกระบวนการ โดยขออำนาจ ม.44”

ขณะที่นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ยืนยันได้ว่าราคาขายปลีกใหม่จะลดลงอย่างแน่นอน ส่วนจะลดลงเท่าใดไม่สามารถตอบได้ เพราะต้องอ้างอิงราคาตลาดโลก โดยประชาชนสามารถตรวจสอบราคาได้จากกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผลจากการลอยตัวจะเป็นการใช้โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลใหม่ด้วย คือ การยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลที่มี 3 ส่วน คือ บริโภคในประเทศ (โควตา ก.), น้ำตาลส่งออกเพื่อทำราคาขาย (โควตา ข.) และส่งออกโดยโรงงาน (โควตา ค.) โดยระบบจัดการรูปแบบใหม่จะกำหนดให้โรงงานจัดสรรน้ำตาลในประเทศให้เพียงพอ ขณะที่การส่งออกจะมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำราคาให้ทุกฝ่ายพอใจ โดยยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์จะดูแลราคาน้ำตาลอย่างใกล้ชิด และมีกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) เข้ามาดูแลหากภาวะราคาตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และในภาวะราคาขายปลีกสูงเพื่อดูแลผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับกองทุนน้ำมัน

นอกจากนั้น การลอยตัวราคาน้ำตาลจะไม่มีปัญหาเรื่องโควตาน้ำตาลทราย โดย สอน.จะกำหนดให้โรงงานน้ำตาลสำรองน้ำตาลทราย (บัฟ-เฟอร์สต็อก) 1 เดือน ป้องกันการขาดแคลน ให้มีการนำเข้าน้ำตาลทรายภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนที่อัตราภาษีเป็น 0% เพื่อป้องกันการผูกขาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ที่จะถูกกำหนดให้นำเงินเก็บจากส่วนต่างของราคาหน้าโรงงานกับราคาเฉลี่ยที่ขายได้จริงนำเข้าสู่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อไปเก็บสะสมไว้ดูแลเสถียรภาพราคาอ้อยให้กับชาวไร่เพื่อความเข้มแข็ง

ด้านนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า หลังจากที่กฎหมายอ้อยและน้ำตาลของกระทรวงอุตสาหกรรม ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไป กระทรวงอุตสาหกรรมต้องส่งหนังสือแจ้งมาที่กระทรวงเพื่อให้ยกเลิกการกำหนดราคาเพดานขายปลีกสูงสุด แต่ระหว่างนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องสำรวจราคาหน้าโรงงานแล้วส่งมาให้กรมฯได้รับทราบ เพื่อที่กรมฯจะได้ติดตามดูแลราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับราคาหน้าโรงงาน คาดว่าราคาขายปลีกในประเทศจะลดลงตามราคาตลาดโลกที่ลดลงจากปัจจุบันที่น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม และกระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวสูงสุดไม่เกินกิโลกรัม (กก.) ละ 23.50 บาท

อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งมาให้ยกเลิกการคุมราคา กรมฯจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณา แต่โดยหลักการแล้ว เห็นว่า หากมีการยกเลิกการคุมราคาแล้ว แต่ยังต้องอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมต่อไป เพราะน้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ส่วนความจำเป็นที่จะต้องกำหนดราคาแนะนำขายปลีกนั้นยังไม่จำเป็นต้องออกราคาแนะนำขายปลีก เพราะรัฐไม่ต้องการแทรกแซงใดๆ ขณะนี้คงต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกสักระยะ ไม่ให้ราคาแกว่งตัวขึ้นลงเร็วเกินไปจนกระทบต่อผู้บริโภค.

ใช้ ม.44 ประกาศลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาลในประเทศ มีผลตั้งแต่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา สอน.ฟันธงราคาขายปลีกหน้าโรงงานลดลงทันที 1-3 บาทต่อ กก. 17 ม.ค. 2561 08:22 17 ม.ค. 2561 11:17 ไทยรัฐ