วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์สมาร์ทวีซ่าดึงคนเก่งซบไทย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบแนวทางการให้สมาร์ทวีซ่า หรือการตรวจลงตราผู้ประกอบการ นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อดึงดูดให้เข้ามาทำงาน และลงทุนรวมทั้งประกอบกิจการในไทยตามสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 ประเภทที่ไทยต้องการ โดยผู้ที่ได้รับสมาร์ทวีซ่าจะได้รับสิทธิให้พำนักในไทยไม่เกิน 4 ปี ไม่ต้องขอใบอนุญาตการทำงานหรือเวิร์ก เพอร์มิท ผู้ติดตาม (คู่สมรสและบุตร) ได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยและทำงานในไทย ขยายเวลาการรายงานตัวจากทุก 3 เดือน เป็นทุก 1 ปี โดยกำหนดให้เริ่มต้นขอสมาร์ทวีซ่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับสมาร์ทวีซ่าแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานในกิจการเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ มีเงินเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 200,000 บาท มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยบริษัทที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต้องได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2.นักลงทุนต่างชาติ ที่ลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีการลงทุนโดยตรงไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกิจการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต ซึ่งลงทุนได้มากกว่า 1 กิจการ

3.ผู้บริหารระดับสูง ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 200,000 บาท จบปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และกิจการในไทยที่ว่าจ้างต้องได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน 4. ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ตอัพ ต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นในไทย โดยใช้เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ต้องมีเงินฝากประจำในไทยหรือต่างประเทศไม่น้อยกว่า 600,000 บาท คู่สมรสและบุตรต้องมีบัญชีเงินฝากประจำไม่ต่ำกว่าคนละ 180,000 บาท มีกรมธรรม์คุ้มครองสุขภาพตลอดเวลาที่อยู่ในไทย ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ และผู้ขอต้องตั้งกิจการในไทยภายใน 1 ปี ทั้งนี้ บีโอไอย้ำว่าผู้ติดตามที่ได้รับสิทธิ์สมาร์ทวีซ่าจะไม่มีการมาแย่งงานของคนไทยอย่างแน่นอน.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบแนวทางการให้สมาร์ทวีซ่า หรือการตรวจลงตราผู้ประกอบการ นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 17 ม.ค. 2561 07:42 17 ม.ค. 2561 08:53 ไทยรัฐ