วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งทีมศึกษานำเงินขบวนการค้ามนุษย์ช่วยเหยื่อ

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ต ประจำปี 2561 ว่า พม.ได้ส่งร่างทิปรีพอร์ตทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จัดทำร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เสนอไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) แล้ว โดยเอกสารมีความยาวไม่เกิน 50 หน้า ตามบัญชา พล.อ.ประยุทธ์ เนื้อหาประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหาร บทนำ ผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานระยะต่อไป ซึ่งหลังจากนายกฯและคณะกรรมการ ปคม.พิจารณาและมีความเห็นลงมา ก็จะนำมาปรับปรุงและเสนอพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะส่งให้กระทรวงการต่างประเทศส่งต่อให้สหรัฐอเมริกาภายในวันที่ 31 ม.ค.

ปลัด พม.กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานได้เน้นนำเสนอตามหลัก 3 พี คือ การดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ และการป้องกัน ภาพรวมถือว่ามีความก้าวหน้า และตอบคำถามสหรัฐฯในรายงานฉบับที่ผ่านมา ส่วนแผนการดำเนินงานระยะต่อไป เราพยายามเรียกสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย โดยมีแผนจะนำเงินที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์สินจากขบวนการค้ามนุษย์มาใช้กับผู้เสียหายมากขึ้นตามที่สหรัฐฯ เคยเสนอ เบื้องต้นได้ตั้งคณะทำงานมาศึกษาแนวทางแล้ว รวมถึงการนำเงินกองทุนค้ามนุษย์มาสนับสนุนและดูแลเหยื่อต่างชาติมากขึ้น.

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ต ประจำปี 2561 ว่า พม.ได้ส่งร่างทิปรีพอร์ตทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 17 ม.ค. 2561 01:35 17 ม.ค. 2561 01:50 ไทยรัฐ